Uganda

druk hier voor beeldmateriaal van de projecten in Uganda

De parel van Afrika, ook wel het groene hart van het continent genoemd. Een land met grote diversiteit in taal, cultuur, regio, natuur (wildlife) en historie. Vele kennen het land echter ook vanwege het gruwelijke verleden. In de jaren zeventig leed het land onder het gewelddadige bewind van dictator Idi Amin en daarna waren er de diverse conflicten in het noorden en het oosten van het land. Inmiddels is het overgrote gedeelte van het land gelukkig veilig en volop in ontwikkeling. Ondanks dat Uganda behoort tot één van de armste landen ter wereld, kent het een veerkrachtig en optimistisch karakter. De goedlachse bevolking is vriendelijk en behulpzaam en staat open voor groei en vooruitgang. Omdat Engels overal de voertaal is, is communiceren heel goed mogelijk. Er is grote vraag naar studenten die hun steentje willen bijdrage in de vele projecten waarmee we de laatste jaren samenwerken. Men staat open voor de uitwisseling van ideeën en kennis, om zo te kunnen leren van elkaar en te kunnen bouwen aan een mooie toekomst. Sinds 2014 zijn er bijna honderd studenten van binnen en buiten Windesheim, afgereisd naar deze groene parel van Afrika en hebben hier de tijd van hun leven gehad.

De projecten in Uganda zijn verspreid over verschillende organisaties door het hele land. Uganda staat open voor studenten van verschillende opleidingen.

Globaal gezegd zijn er twee focuspunten aan te brengen:

JEUGD

Doelgroep          kansarme jongeren & gezinnen

Taken                   Preventie, counseling en training

Thema                 Educatie, HIV-aids, Verslaving en Gender

Expertise             Social Work & Health Care, Education

BUSINESS

Doelgroep          Jonge ondernemers

Taken                   adviseren, ontwerpen, ondersteunen, trainen

Thema                 Start-ups, design, marketing, communicatie, business skills

Expertise             SBRM, Communicatie, IPO, CE (BMR)

BBrood, Bake for Life en BISS. Er veel vraag naar studenten die hun zakelijke en commerciële talenten willen delen met jonge Ugandese ondernemers. Een mooi voorbeeld hiervan is de Nederlandse bakkerij ‘BBrood’, een aantal jaren terug geopend in Uganda. In 2011 hebben studenten vanuit Windesheim, opleiding Small Business & Retail Management, deze bakkerij weten op te zetten in Uganda.

BISS Bakeries Uganda is onderdeel van Bake for Life Holland. Bake for Life heeft als doel werk en inkomen te creëren voor kwetsbaren in Uganda via het bakkersvak. BFL doet dit via drie verschillende projecten: de Bake for Life Bakeries, het eerste project. De Bake for Life College en tot slot met BISS Bakeries. Deze laatste is sinds 2014 actief geïmplementeerd. De missie van BISS luidt: “creating work and income for the vulnerable in Uganda through bakery training in combination with equipment loan supply and follow-up.”

De kernactiviteiten van het project zijn als volgt:

1.      Selectie

Het bereiken en selecteren van potentiële kandidaten. We helpen vooral gehandicapten en ouders met een gehandicapt kind. Echter, het is wel business. Niet iedereen is daar (helaas) voor geschikt. We zoeken naar die mensen waarvan we denken dat die een bakkerijtje kunnen doen slagen. Iemand moet passie en interesse hebben om bakker te worden. Alleen zo wordt ons doel bereikt: Het creëren van werk en inkomen voor kwetsbare Oegandezen met het bakkersvak.

2.      Training.

Na de selectie, vindt training plaats. Een heel praktijkgerichte training in: bakken, verkopen, kostprijsberekening, administratie, management, hygiëne etc. Tijdens de training worden de gebakken producten direct uitgevent, dus praktische verkoop. Ook de kostprijs- en winstberekeningen zijn gerelateerd aan wat ze bakken.

3.      Het verstrekken van een micro-krediet.

Alleen trainen is niet voldoende. Het opstarten van een bakkerijtje vraagt om kapitaal. BISS is een soort van franchise formule(maar dan zonder de fee). Direct na de training, krijgt een ondernemer een start-up-kit met alle benodigde gereedschappen en ingrediënten. De waarde hiervan is de lening die ze bij ons afnemen. Op deze manier ontvangen wij het geld terug, wat weer gebruikt kan worden om meer bakkerijtjes te starten. Ook heeft het hierdoor een sterker ondernemersgehalte en wordt het project veel serieuzer genomen door de deelnemers.

4.      Follow-up.

Na het leveren van de start-up-kit, brengen we veel tijd met de nieuwe bakkerijtjes door. We helpen ze in de opstart in de eerste twee weken. Ook daarna, blijven we ze nog geregeld bezoeken, afhankelijk van hoe goed of slecht het met ze gaat. Ook organiseren we opfriscursussen waarbij we bijvoorbeeld een nieuw product introduceren en waarbij ondernemers onderling ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Jaarlijks vindt een grote ‘BISS-day’ plaats waarbij alle bakkers samen komen. We hebben dan de kans om in één iets te communiceren, om plezier te maken en een gevoel van saamhorigheid te creëren.

Inmiddels heeft BISS door de jaren heen 192 start-up-kits uitgegeven. Daarmee hebben zeker 375 mensen werk en inkomen als bakker. De bakkerijtjes beginnen met een heel eenvoudige business, ‘BISS Fase 1’. Hierbij worden pan-producten gemaakt zoals: mandazi(een soort lokale oliebol), samosa, chapatti, in totaal 8 producten. Als deze lening van zo’n €400-500 wordt terugbetaald, kunnen bakkerijtjes kwalificeren voor “Phase 2”. Een nieuwe training volgt met aansluitend de bijbehorende start-up-kit op kredietbasis. Ditmaal met een oven en alle benodigde gereedschappen en nieuwe soorten ingrediënten.

BISS heeft de eerste jaren vooral gefocust op Fase 1. In tussentijd in Fase 2 ontwikkeld met een lokaal geproduceerde, energie-zuinige oven op hout of briquetten. 21 bakkerijen hebben inmiddels een oven en hebben hun winst daarmee kunnen verdubbelen. Inmiddels openen op verschillende locaties in het land nieuwe vestigingen, ook in buurlanden Rwanda en Kenia is deze onderneming een groot succes. Er is vraag naar studenten die kunnen helpen met het schrijven van businessplannen of advies kunnen geven om de sales te verhogen. Studenten communicatie, bedrijfskunde, SBR of verwante opleidingen zijn welkom te solliciteren.

Backup Uganda In het noorden van Uganda houdt de organisatie Backup Uganda zich bezig met het ondersteunen van leerkrachten en ouders rondom de leerproblemen van de (veelal getraumatiseerde) kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Door middels van workshops, klas observaties en oudertrainingen worden leer- en gedragsstoornissen besproken en (didactische) ondersteuningsplannen opgesteld. PABO, Social Work. Je woont op een beveiligde compound met andere Ugandese gezinnen. Je hebt hier samen met je mede-student een eigen huisje en een veranda.

Backup is opgericht door een Nederlandse vrouw, Annemaaike Kruisselbrink om het lokale onderwijs (verschillende basisscholen en voortgezet onderwijs) te ondersteunen en adviseren bij leer- of gedragsproblemen. Van oorsprong is Backup een Zwolse organisatie die in Holterbroek school drop-outs ondersteunde bij de terugkeer 😊 Er zijn een aantal lokale Ugandese mensen in dienst bij de organisatie in Gulu (naast Annemaaike zelf, die er inmiddels alweer 6 jaar woont) en samen met hen worden workshops en trainingen gegeven aan zowel leerkrachten als ouders. De studenten wonen op een kleine fijne compound in het groene Gulu, en hebben daar een eigen  huisje en vriendelijke behulpzame buren om hen heen. De studenten die er tot nu zijn geweest zijn altijd lyrisch over de omgeving en locatie: het échte Afrika noemen ze het (en wanneer de op en neer reizen naar Kampala om andere studenten te treffen, of de verplichte intervisie met de Nederlanse coach bij te wonen, zijn ze altijd weer blij naar ‘huis’ (Gulu) terug te keren.

Hier de link voor meer informatie:  backup Uganda

Jinja Connection en Salve International zijn twee organisaties die zich ontfermen over het lot van straatkinderen rondom Jinja. Veel kinderen kampen met verslavingsproblematiek of zijn langdurig afwezig van school. Niet alleen streven bovengenoemde organisaties er naar om deze kinderen weerbaarder te maken voor de gevaren van de straat en terug in de schoolbanken te krijgen,  ook zetten ze zich in voor het herstellen van het contact met de dorpen en families van herkomst. Ouders en familieleden worden intensief begeleid bij dit proces. Tot slot geven de social workers en ex-straatkinderen voorlichtingen op scholen. Er is vraag naar specifieke kennis rondom verslaving en rehabilitatie, opvoedings- en gezinsondersteuning, methodische gespreksvoering en gedragstraining. Studenten van de opleidingen Social Work, PsychoMotorischeTherapie (PMT), PABO, CALO en Toegepaste Psychologie zouden hier goed aan de slag kunnen. Je woont in een veilig en gezellig guesthouse in Jinja, die je soms deelt met andere internationale vrijwilligers of studenten.

DesignHub in Kampala www.designhubkampala.com

In 2015 opgericht door de Nederlandse program manager van MangoTree (een organisatie die zich bezig houdt met het ontwikkelen en implementeren van tools die ingezet worden bij gedragsveranderingen, change management), met als doel om verschillende ontwerpers (tekenaars, software-ontwikkelaars, industrieel productontwerpers, bouwkunde) bij elkaar te brengen en van elkaar te kunnen leren en samen te werken.

De DesignHub in het Industriële gebied in Kampala bestaat uit een open ruimte, open kantoren, hippe omgeving waarin veel georganiseerd wordt in het kader van co-creatie. Er zijn Ugandezen werkzaam, Nederlanders en andere Afrikanen. Een internationale en interdisciplinaire werkomgeving dus. De Nederlandse Ambassade neemt geregeld buitenlandse gasten mee naar de DesignHub om hen te laten zien wat er gaande is om dit gebied.

Somero is ook werkzaam in één van de sloppenwijken van Kampala en richt zich vooral op werkeloze vrouwen en jongeren in de sloppenwijk. Dit doen ze door hun concrete beroepsvaardigheden (kapper, ict-vaardigheden, kleding naaien enz) aan te leren. Hierin kunnen ze altijd ondersteuning en kennis van studenten gebruiken, HRM studenten of Small Business & Retail Manangement, ICT studenten zijn welkom. Daarnaast is preventie een centraal thema, middels workshops worden verschillende thema’s behandeld aan de bewoners van de wijk, zoals verslaving, gezondheid, mensenrechten, HIV-aids, hygiëne enz. Men staat erg open voor de ideeën van studenten en wil zich graag verder professionaliseren als NGO. Verpleegkunde, Social Work, Commerciële Economie, Small Business & Retail Management. Je woont op het (beveiligde) terrein van de organisatie zelf, waar je een eenvoudige kamer deelt met je medestudent.

Hands4Hope in Kampala, richt zich voornamelijk op educatie (ook voor kinderen met een beperking) en het geven van training en voorlichtingen in één van de grootste sloppenwijken van Kampala.  HIV/Aids, hygiëne, wondverzorging en verslaving zijn thema’s die naar voren komen. Er is vraag naar het opzetten van ouderparticipatie trajecten en het optimaliseren van intake- en evaluatieprocessen. Ook zou de special needs class graag meer handvaten willen in de begeleiding van deze doelgroep. Er is onlangs een nieuwe locatie geopend, waar men nog volop aan het bouwen is, van watertank tot speeltuin. PABO, Social Work, Verpleegkunde, Bouwkunde. Je woont in een luxe guesthouse, die je deelt met andere vrijwilligers of studenten.

A Women’s Worth. Ook ligt er momenteel een concrete vraag vanuit de organisatie A Womens Worth, in Jinja. De Nederlandse oprichtster, traint, samen met lokale medewerkers, ongeschoolde vrouwen uit de sloppenwijken in ondernemerschap op gebied van mode. Er ligt een mooie opdracht voor studenten die opleidingen Fashion of modeontwerp volgen. Jaarlijks vindt een grote modeshow plaats, waar belangrijke professionele modellen de ontwerpen van de vrouwen showen. De Nederlandse ambassade is hier nauw bij betrokken. Een prachtige kans om de opkomende mode Afrikaanse mode industrie te leren kennen en ervaring op te doen in de internationale mode industrie.

Xavier project zet zich in voor vluchtelingen binnen Uganda. Er worden veel Congolezen en mensen uit Zuid-Sudan opgevangen in de regio, en Uganda toont haar gastvrijheid door een toonaangevend  vluchtelingebeleid te voeren. Xavier is een groot project die op veel terreinen zich inzet voor deze doelgroep. Het opzetten van eigen bedrijfjes, onderwijs van zowel kinderen als volwassenen (denk hierbij ook aan vak onderwijs) en psychosociale hulpverlening. Er zijn taken voor studenten van de opleiding Verpleegkunde, PABO, Social Work, BMR, Communicatie, SBRM of ICT.

Tot slot

Uitwisseling op de universiteit We hebben sinds een aantal jaren een succesvol samenwerkingsverband met de University of Kisubi, department of Social Scnience and Humanities, waar we elk semester een uitwisseling tussen onze studenten organiseren. Een feestelijke dag of tweedaagse, waarin Nederlandse en Ugandese studenten met elkaar in gesprek gaan over actuele thema’s zoals de positie van vrouwen, mensenrechten en geweld. Behalve lezingen en workshops, eten we ook altijd samen. Vaak zijn dit wonderlijke combinaties van stroopwafel en eggrolls of bastognekoeken met samosa’s. Elke keer opnieuw een interculturele ontmoeting en een waardevolle ervaring van beide kanten.

Duo’s in Uganda…voor de échte avonturiers. In Uganda worden studenten altijd per tweetal in een project geplaatst, soms met een student van je eigen studierichting en soms van een andere studierichting als dat beter aansluit bij de vraag van het project. Héél af en toe zijn grotere groepen mogelijk maar we willen voorkomen dat studenten elkaar (en het lokale personeel) in de weg lopen. Daarnaast leer je goed integreren als je slechts in duo’s aan de slag gaat. Soms deel je de huisvesting met een aantal andere studenten, maar soms delen jullie met z’n 2en een huis.  Duo’s zijn dus écht op elkaar aangewezen, en op de lokale collega’s om je heen. We werken samen met een Nederlandstalige coach die de hele groep één keer per maand treft voor intervisiebijeenkomsten, daarnaast is deze coach altijd bereikbaar wanneer je uitdagen ervaart in het werken in je project of de samenwerking. Daarnaast is er Nederlandstalige praktische ondersteuner aanwezig op gebied van  gebied van verlenging van visum, geschikte huisvesting, advisering rondom ziekte of inspringen bij calamiteiten. Een veilig idee en prettig gevoel (vooral voor de thuisblijvers).

Voor meer informatie over de projecten, taken, verantwoordelijkheden of mogelijkheden voor jouw specifieke opleiding, neem contact op met Frieda van Brug F.van.Brug@windesheim.nl Voor meer achtergrond informatie over de projecten zie de volgende websites. NB neem niet zélf contact op met de organisaties, maar doe dit ALTIJD via de landen coördinator (Frieda van Brug) ivm afspraken die we met onze partner organisaties gemaakt hebben hierover.

  1. Bbrood (BISS and Bake for Life) https://www.bbrood.nl/afrika/
  2. Backup Uganda www.backupuganda.org
  3. Jinja connection www.jinjaconnection.com
  4. Salve International www.salveinternational.org
  5. Somero www.somero-uganda.org
  6. Hands4hope www.ugandahandsforhope.org
  7. A Womens Worth https://www.awomansworth.nl/
  8. Xavier Project https://xavierproject.org/