Gambia

Projectleider
Metsje Krol
m.krol@windesheim.nl

druk hier voor beeldmateriaal van de projecten in Gambia

The Gambia is een land met veel verschillende bevolkingsgroepen. Hoewel Engels de voertaal is, worden er méér dan vijftien verschillende talen gesproken in het land. Ondanks deze verschillen in talen, is het land een eenheid. Het wordt ook wel “the Smiling Coast of Africa” genoemd. Het Gambia College in Brikama is onze lokale samenwerkingspartner. Dit college zorgt voor je huisvesting. Echter, je werkt op een project dat past bij je opleidingsachtergrond. Hieronder lees je daarover meer.

Op de vrijdagen werken alle studenten samen aan een multidisciplinair project. Op dit moment is dit een project rondom de duurzame verwerking van (zwerf)afval op het college. Dit gezamenlijke, multidisciplinaire project wordt aangestuurd door medewerkers en studenten van het Gambia College. De individuele projecten in dit land zijn gericht op het verbeteren van het onderwijs op lokale scholen, ondersteuning in begeleiding en behandeling van psychiatrische patiënten en ondersteuning bij medische posten. Daarnaast zijn er ook projecten gericht op duurzaam bouwen, het opzetten van zonne-energieprojecten en alles wat daarmee samenhangt, zoals ICT en media. Het uitgangspunt is het werken in multidisciplinaire teams met zowel medestudenten en Gambianen. Er is ruimte voor maximaal 15 studenten. Hieronder volgt een beschrijving van de projecten die al langer lopen.

DE PROJECTEN:
Hieronder vind je info over de verschillende projecten die we hebben in The Gambia. We hebben projecten voor studenten Business, communicatie en HRM, Techniek, IPO en ICT, Pabo en LVO, Social Work, Pedagogiek, SPH, MWD en Verpleegkunde. Meer info over de projecten kun je verkrijgen via het contactformulier op deze website of door een mailtje te sturen naar de Landencoördinator Geert Holwerda via gt.holwerda@windesheim.nl

Speciaal onderwijs Second Home en Methodist Special School
De projecten in het kindertehuis Second Home zijn gekoppeld aan een school voor Speciaal onderwijs, de Methodist Special school. De kinderen van Second Home gaan overdag naar deze school. Als student kun je (gecombineerd) op beide instellingen aan de slag. De kinderen waarmee je werkt zijn tot 12 jaar oud. Studenten Social Work (Pedagogiek/PMK, SPH, MWD) en PMT spelen een rol in de begeleiding en ontwikkeling van deze kinderen. Je ontwerpt activiteiten en trainingsplannen. Het uiteindelijke doel is dat deze kinderen uitstromen naar bijvoorbeeld werkplekken of scholen waar praktische vaardigheden verder geoefend kunnen worden. Op de school bied je begeleiding aan leerlingen en train je docenten. PMT-studenten kunnen hier samen met CALO-studenten trainingsprogramma’s maken voor spel. Docenten hebben training nodig in didactiek en moeten leren hoe ze met hun lessen het beste aan kunnen sluiten op de vele verschillen in leerlingen. Er zitten kinderen met lichamelijke beperkingen, Down-syndroom en ontwikkelingsstoornissen op deze school. Ook wordt er gezocht naar mogelijkheden voor inclusie en het laten aansluiten van gezinnen.

Kabafita Lower Basic School en Upper Basic School
Op deze scholen kun je terecht als Pabo of LVO-student. De basisschool heeft ongeveer 350 leerlingen en 15 leerkrachten. De kinderen zijn tussen de 4 en 12 jaar oud. De VO-school heeft rond de 1000 leerlingen en 45 leerkrachten. De leerlingen zijn tussen de 12 en 18 jaar. Op beide scholen kun je aan de slag met het ontwikkelen en toepassen van moderne didactiek en eigentijdse wijzen van leren. Je wordt begeleid door een betrokken team dat graag met jou samenwerkt om dit doel te bereiken. Je richt je dus op leerlingen én leerkrachten. Een uitdagende opdracht waarin je ontzettend veel gaat leren!

Foundation to Build (Stichting Bouwen)
Deze organisatie richt zich qua visie en werkwijze op de duurzame ontwikkeling van alles wat te maken heeft met bouwprojecten, begeleiden en opleiden van personeel, planvorming en nazorg van deze projecten. Studenten van verschillende opleidingen kunnen hier terecht. Techniekstudenten zoals Bouwkunde, Civiele techniek, Technische bedrijfskunde en Engineering houden zich bezig met het projectmanagement van projecten die op dát moment actueel zijn. Bij deze projecten krijg je (onder begeleiding) veel verantwoordelijkheid voor materiaal, en het werken met lokaal personeel. Ook kun je hier aan de slag met de optimalisatie van de interne processen van de organisatie. Kijk ook op de website en de facebookpagina van Stichting Bouwen voor meer informatie.

TankaTanka
In deze psychiatrische kliniek (TankaTanka) is er ruimte voor studenten van MWD, SPH en PMT. Je ontwikkelt bezigheids- en speltherapieën voor de patiënten. Het kan ook zijn dat je je bezig houdt met de medische begeleiding zoals het ontwikkelen van status- en overdrachtsdocumenten en procedures ontwikkelen. De communicatie tussen patiënt en thuis kan verbeterd worden door familie meer te betrekken bij de patiënt.

GamSolar
Dit bedrijf richt zich op agrarische ontwikkeling met behulp van water, voedsel en zon. Studenten van verschillende Techniek- en Landbouwopleidingen kunnen hier terecht. Kijk ook op de website van Gamsolar.

Insight Training Centre
Dit trainingscentrum leidt jonge mensen op waarbij zij kwalitatief hoogwaardige, betaalbare en relevante vaardigheden aangeleerd krijgen die de lokale economie kunnen stimuleren. De opleidingen die onder andere worden aangeboden, zijn onder andere informatietechnologie, management, journalistiek, business management, human resources, business studies. Studenten Small Business and Retail Management en journalistiek kunnen hier terecht, waarbij zij aan de slag gaan met de begeleiding van deze studenten, het ontwikkelen van de opleidingen en allerlei tijdelijke projecten waar je aan de slag gaat met de duurzame ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor het stimuleren van de Gambiaanse economie. Zie voor meer informatie de website en de facebook-pagina van Insight.

Care for Natural African Beauty Foundation (CFNAB)
CFNAB biedt een breed scala aan projecten en activiteiten ten gunste van verbetering van de lokale leefomstandigheden. Bij het brandwonden-project worden verpleegkunde-studenten gevraagd. Brandwonden bij kinderen is een structureel probleem. Kookvuren, gekookt water: gevaren waar veel kinderen aan bloot gesteld worden. Het aantal kinderen met brandwonden in Gambia is naar schatting 1 op 4. CFNAB heeft een succesvolle methode met Aloë Vera ontwikkeld. Je gaat aan de slag met voorlichting, preventie en onderzoek. Daarnaast ga je in contact met lokale medewerkers bekijken hoe werkprocedures verbeterd kunnen worden en hoe observaties gedaan kunnen worden. Kijk voor meer informatie op de website.

SOS-kinderdorpen
Dit is het nieuwste project in Gambia. Studenten van Pabo, LVO en Social Work kunnen hier aan de slag met projecten rondom activerende didactiek, behandelmethoden en de coaching tijdens de samenwerking met professionals om de kennis en vaardigheden van de medewerkers te vergroten en te bestendigen. Onderdeel hiervan kan het werken met en/of lesgeven aan kinderen en leerlingen zijn in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar of 12 tot 17 jaar zijn. Zie de website van SOS kinderdorp in Gambia voor meer informatie.

Doordat we een breed netwerk in Gambia hebben, is er in overleg meer mogelijk dan hierboven beschreven staat.

Ervaringen van studenten:
Wil je weten hoe studenten hun tijd in dit land zelf ervaren? Bekijk dan hun vlogs!