Zuid – Afrika

druk hier voor beeldmateriaal van de projecten in Zuid – Afrika

Helen Bosch, landencoordinator Zuid Afrika

Sluyter foundation

De Sluyter foundation wordt gerund door Joke en Just Gongijp en zij zijn onze overkoepelende lokale partner die jou als student in overleg met Windesheim onderbrengt bij verschillende projecten. De Sluyter foundation bevindt zich in Hermanus, een prachtige plek aan de kust op zo’n anderhalf uur rijden ten oosten van Kaapstad. De projecten vinden veelal plaats in de townships Zwelihle en Mount Pleasant. Doordat je werkt met de lokale bevolking kom je volop in aanraking met verschillende culturen, verschillen tussen rijk en arm en alle uitdagingen die hierbij komen kijken. Je wordt uitgedaagd om over culturele grenzen heen te kijken en je maakt gegarandeerd een leerzame professionele en persoonlijke ontwikkeling door.

De Sluyter foundation zorgt bij aankomst voor de ontvangst van jou en je medestudenten die participeren in de projecten en zij verzorgen de huisvesting. Je woont in een eigen huis, vlak onder de voet van één van de mooie gebergten langs de kust. De projectvoortgang wordt niet enkel overgelaten aan de locals binnen de projecten, maar er vinden ook wekelijkse meetings plaats (waarbij studenten van alle verschillende projecten aanwezig zijn) bij de Sluyter foundation om het integrale karakter van de minor te waarborgen.

We vinden het belangrijk dat we als Hogeschool aansluiten bij de lokale behoeften. Input van de lokale organisaties en partijen is daarom essentieel. We zetten in op een duurzame werkrelatie en op duurzame projecten. Soms veranderen door omstandigheden de lokale behoeften. Of is een project dermate ver gevorderd, waardoor een projectomschrijving anders wordt. Doorontwikkeling vinden we met elkaar erg belangrijk. Dit vraagt van jou als student een flexibele houding. Mocht je die hebben, lees dan verder voor wat meer inhoudelijke informatie over lopende projecten en projecten waar we in de nabije toekomst graag studenten zouden plaatsen. Als je als student een specifieke opleiding hebt waarbij je in de onderstaand beschreven projecten niet direct denkt te passen, is het altijd mogelijk om toch te spreken met de coördinator of naar de voorlichting van de minor te komen. Zo hebben we al eens studenten van bijvoorbeeld Journalistiek,

Input vanuit verschillende opleidingen en denkrichtingen wordt op deze manier gerealiseerd. 

We vinden het belangrijk dat we als Hogeschool aansluiten bij de lokale behoeften. Input van de lokale organisaties en partijen is daarom essentieel. We zetten in op een duurzame werkrelatie en op duurzame projecten. Soms veranderen door omstandigheden de lokale behoeften. Of is een project dermate ver gevorderd, waardoor een projectomschrijving anders wordt. Doorontwikkeling vinden we met elkaar erg belangrijk. Dit vraagt van jou als student een flexibele houding. Mocht je die hebben, lees dan verder voor wat meer inhoudelijke informatie over lopende projecten en projecten waar we in de nabije toekomst graag studenten zouden plaatsen. Onderstaande tekst is mede vorm gegeven en aangepast door de studenten momenteel werkzaam in Zuid Afrika.

Namen studenten: Eva Alar  (Logistics management), Marlieke van ’t Zet (Communication), Jorinde van Marle (Social work), Lotte Hoen (Communication), Durcu Disikara (Teacher training English), Sanne Abma (Logistics management), Lars Buursink (Logistics management), Izel Kahya (Real estate) Marit Seigers (Nursing), Majlen Reinerink (Social work) en Max Leferink (Architecture (Bouwkunde)

Summer Camp

Het Summer Fun Adventure is een organisatie vanuit de Sluyter Foundation die een zomerkamp organiseert voor de kinderen uit de townships in de twee weken voorafgaand aan kerst. Tijdens dit camp hebben de kinderen fun, maar leren zij ook verschillende dingen over kunst, dansen, zelfverdediging, de tuin en nog veel meer. De Summer Fun wordt georganiseerd door de Sluyter Foundation en door studenten uit Nederland en de studenten van alle verschillende opleidingen werken mee aan dit project (dit geldt voor de groep die de minor in september volgt).

Hermanus child and family service

Deze organisatie draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kinderen in een aantal wijken binnen Hermanus. Zij hebben momenteel zo’n 250 kinderbeschermingszaken onder hun hoede.

Hermanus Child and Family Service (HCFS) is daarbij verantwoordelijk voor de veiligheid van kinderen in verschillende wijken binnen Hermanus. De gebieden die ze overzien zijn: Hermanus, Zwelihle, Mount Pleasant, Sandbaai, Onrusrivier, Vermont en Paradise Park. Het hoofddoel van HCFS is het beschermen van de kinderen. Om een vergelijking te maken met Nederland zijn ze Veilig Thuis, Raad van Kinderbescherming, Jeugdbescherming en de Wijkteams in één.  

Als student is er veel ruimte voor jou en je expertise. Ze luisteren naar je en zetten je graag in waar jij je eigen expertise en interesse in hebt. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om van alles te gaan zien. Zo nemen de collega’s je mee de townships in waar je je ogen kan uitkijken, naar de rechtbank en mee met allerlei afspraken zoals huisbezoeken of ziekenhuisbezoeken en word je betrokken in MDO’s. Je wordt blootgesteld aan de realiteit van de leefomstandigheden van de inwoners.  Ook word je door de collega’s betrokken in de casussen. Kortom, je gaat heel veel ervaren en meemaken.  

HCFS heeft zoals eerder verteld veel ambities en heeft daarom ook veel mogelijkheden voor studenten om onderzoek te doen. Zo kunnen er projecten gedraaid worden rondom jeugdbescherming en de rechtbank, ouderschap, mishandeling/verwaarlozing, drugsgebruik van de jongeren en de seksuele ontwikkeling van de kinderen.  

Er liggen vraagstukken met betrekking tot het goed screenen en opvolgen van deze zaken. Een overkoepelend vraagstuk waarbij er dient te worden samengewerkt met andere organisaties om de verbinding tussen child and family service en andere organisaties te versterken, is tevens onderdeel van hun werkzaamheden.

Rode Kruis

Verpleegkundestudenten werken bij het Rode Kruis, waar de inhoud van de projecten geregeld verschilt. Het Rode Kruis is een internationale humanitaire organisatie die zich inzet voor het verlenen van hulp aan de meest kwetsbaren, het voorkomen en verlichten van menselijk lijden, en het beschermen van menselijk leven en gezondheid. Daarnaast is educatie ook een belangrijk onderdeel van de missie van het Rode Kruis. Zo heeft een eerdere groep verpleegkunde studenten zich gericht op het ondersteunen van hiv-supportgroepen. Andere studenten hebben lesmateriaal ontworpen om een duidelijk beeld van tuberculose te creëren, met als uiteindelijk doel om deze kennis ook goed te integreren binnen het curriculum van scholen in de townships.

Het laatste project ging over het opzetten van een First aid programma. Basisschool leraren hebben vaak weinig kennis over eerste hulp. Door een lesprogramma op te zetten voor leraren, worden ze bewust hoe belangrijk eerste hulp is en kunnen ze juist handelen wanneer er een ongeval gebeurd op het schoolplein. Naast kennis is het ook belangrijk dat alle scholen voorzien zijn van het juiste materiaal, bijvoorbeeld een first aid kit. Vaak is deze kit niet compleet of is alle inhoud over de datum. 

Om meer informatie te verkrijgen over het onderwerp van je project, is er een mogelijkheid om een dagje mee te lopen in het ziekenhuis, een dagkliniek te bezoeken en om mee te rijden op de ambulance in Hermanus.  

Waldorff School

De Waldorff school is een prachtige school in een van de townships in Hermanus. Een toegewijd team van docenten probeert er met elkaar voor te zorgen dat zij leerlingen vanaf de kindergarden, via de primary school en door naar de hogere jaren uiteindelijk zo goed mogelijk klaarstomen voor het werkveld. Zij merken dat leerlingen, of ze nu uiteindelijk wel of niet een diploma behalen, vaak niet op werkplekken terecht komen waarmee zij een zorgeloze financiële toekomst hebben. De school is aan het kijken hoe zij een curriculum kunnen ontwerpen waarbij ze inzetten op het ontwikkelen van meer technische vaardigheden, omdat daar naar hun idee veel werkgelegenheid zit de komende jaren. Zij hopen dat ze leerlingen afleveren die klaar zijn om de vraag van de arbeidsmarkt te beantwoorden en hopen de leerlingen daarmee een zo goed mogelijk perspectief te bieden voor de toekomst. Op dit moment zijn een student van de opleidingen PMKE en de PABO actief om de school te ondersteunen met uitzoeken wat voor curriculum en welke benaderingswijze de school het beste kunnen ontwikkelen en hanteren. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat wel en niet werkt binnen het huidige onderwijssysteem zullen zij ook meelopen op andere scholen en gaan onderzoeken wat werkzame factoren zijn in het Zuid-Afrikaanse onderwijsland met alle mogelijkheden en beperkingen waar ze daar tegenaan lopen.

Just Care

Lang niet alle kinderen in Zuid-Afrika leven in prettige omstandigheden. Armoede, slechte huisvesting en kindermishandeling zijn thema’s waar de bevolking op grote schaal mee te maken heeft. Met alle gevolgen van dien…

Just Care is een non-profit organisatie die 90 kinderen van de Mount Pleasant Primary School een opvang biedt wanneer zij uit school komen. 

Bij Just Care worden de kinderen geholpen met hun huiswerk en zijn er veel activiteiten zoals sporten, drama en handvaardigheid. De leidsters van de kinderen worden ‘Carers’ genoemd. Zij hebben ieder een groep met kinderen ingedeeld op de klassen waarin zij zitten, binnen de leeftijdscategorie van 5 tot 14 jaar.  

Verder is er een Manager aanwezig, Marlinda. Wanneer je bij Just Care komt zal zij je mentor worden. Er zijn ook veel vrijwilligers aanwezig die helpen de boel draaiende te houden.  

Bij Just Care is er veel ruimte voor projecten binnen het sociale kader. Voorheen is hier door de Windesheim studenten onderzoek gedaan naar het agressieve gedrag van de leerlingen en zijn er pedagogisch management en leraar Engels studenten geweest. Alle kinderen leven in de townships. Hier is er veel sprake van drank, drugs en criminaliteit. De kinderen krijgen hier veel van mee. De gezinssituatie ziet er heel anders uit dan van de meerderheid van de kinderen in Nederland. De normen en waarden van deze kinderen zijn ook heel anders. Er kunnen trainingen voor de Carers ontworpen worden, aangezien zij geen educatie hebben gevolgd om voor de kinderen te zorgen. Voor de kinderen zou er ook een training of dergelijke ontworpen kunnen worden om ze te helpen met hun Engels. 

Het is een hele leerzame en leuke plek. Je bouwt echt een band met de kinderen op en alle betrokken zijn onwijs aardig.  

Only Specials

Only Specials is geopend in september 2023. Het is een klein lunchcafé in het centrum van Hermanus naast Daan’s Bakery (de Bakery is een investering van Just, Joke en hun zoon Daan). Het concept is opgericht voor jongeren met een verstandelijke (soms licht lichamelijke) beperking. De organisatie heeft een samenwerking met de Camphill School. Een special needs school in de buurt. Only Specials geeft jongeren van deze school de kans om te leren, ontwikkelen en in hun eigen kracht te staan, om daarna een vergrote kans te hebben op de arbeidsmarkt. Dagelijks werken er gemiddeld 4 special need studenten en 3-4 getrainde werknemers/begeleiders.
Bij Only Specials zijn veel mogelijkheden voor projecten. Bijvoorbeeld voor studenten van Social Work of Communicatie. Omdat het een startende onderneming is, is er veel ruimte voor input. Als social worker kan je aan de slag gaan als zijnde ‘begeleider/trainer’ van de studenten van de school. Voor Communicatie kan je meewerken met de marketing en de communicatie optimaliseren. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat dit concept niet zo vanzelfsprekend is als in Nederland. De omgeving in Zuid-Afrika leert het concept net een beetje kennen en hiervoor is veel duidelijke communicatie nodig. Ik, communicatie student, hou mij deze maanden bezig met een communicatieplan opstellen en duidelijk krijgen wat het primaire communicatiedoel is. De volgende studenten kunnen daarop voortborduren en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Veel bezoekers van het lunchcafé zijn nu nog vaak onbekend met het concept, waardoor zij snel geïrriteerd raken omdat het wat langer kan duren of niet de ‘standaard’ service is dan zij misschien gewend zijn. Daarom is het cruciaal om dit duidelijk over te brengen naar de buitenwereld op een respectvolle manier.  

It’s my shop

It’s my shop is een bestaand project dat zich inzet om lokale vrouwen uit de townships een kans te geven om entrepreneur te worden. Binnen dit project worden gebruikte spullen verzameld of opgekocht, deze spullen worden voor een kleine prijs verkocht aan de vrouwen die aan It’s my shop meedoen. De producten zijn altijd minimaal het dubbele waard zodat de vrouwen een inkomen kunnen genereren om rond te kunnen komen. De vrouwen creëren zo hun eigen winkeltje aan huis in de township. 

Inzet van studenten is gewenst voor vraagstukken rondom bijvoorbeeld fundraising, marketing, logistieke vraagstukken, de begeleiding van de entrepreneurs en communicatie voor het project. O.a. studenten business, ICT, marketing, logistiek zijn hier gevraagd.

Abagold

Abagold kweekt Abalones, ’s werelds meest wenselijke zeevruchten, in nauwe harmonie met de natuur op het zuidelijkste puntje van Afrika. Het ongerepte koele water van de Atlantische Oceaan biedt de nodige voedingsstoffen en omgeving voor de productie van de Abalones van de hoogste kwaliteit. Ze exporteren levende, ingeblikte en gedroogde Abalones over de hele wereld met de grootste klanten in Azië en bouwen duurzame relaties op met de klanten.

Een interessant feitje over abalones is dat het bijna helemaal niet gegeten wordt in Zuid-Afrika maar dat het vooral een delicatesse is in de oosterse landen (95%) en Cananda (5%). Daarnaast is het ook nog een waardevol product. Een blik abalonen kost al snel tussen de €12-15. Abagold is de grootste werkgever van Hermanus en ze creëren veel werkgelegenheid voor de mensen die in de townships wonen. Momenteel werken er meer dan 400 mensen bij het bedrijf. Een super waardevol bedrijf dus!

Binnen Abagold liggen vraagstukken rond procesoptimalisatie van bijvoorbeeld het bedrijfsproces en de logistiek centraal. ICT, Technische bedrijfskunde en logistiek studenten kunnen hier dus goed ter plaatse. Ook op HR-gebied liggen hier verschillende uitdagingen om medewerkers te behouden en de gezondheid en het welbevinden van de medewerkers te optimaliseren. Abagold is ontzettend vooruitstrevend en ze zijn flink gegroeid de afgelopen jaren. Als je interesse hebt in duurzaamheid & milieu vraagstukken kun je hier ook zeker terecht!

Just Eco Bricks

Het Eco-bricks project is een plan om met behulp van houtskeletbouw met hierin lege flessen een huis te bouwen. Lijkt het jou nou leuk om dit project naar de volgende stap te helpen, denk hieraan aan het toepassen van riolering, elektriciteit en het uitbreiden van het woonconcept dan is dit een geweldige kans. Je gaat samen met lokale ondernemers aan de slag om dit voor elkaar te krijgen en te zorgen dat als je weggaat het ecobricks huis zal staan. Het tekenwerk wat je doet op de computer zie je dus ook echt gemaakt worden!

Het is een project van zowel onderzoek als het daadwerkelijk maken, vullen en plaatsen van de elementen. Met dit project help je zowel de mensen in de township Zwelihle aan betere en duurzamere huisvesting en je helpt het milieu door het toepassen van lege flessen. In de huidige periode van september ’23 tot en met december ’23 is een bouwkunde student begonnen aan het eerste Eco-bricks huis. Hij is begonnen met betonstorten samen met een lokale aannemer. Ook maakt hij een begroting om de kosten te bewaken, productietekeningen om HSB rekken in elkaar te zetten in de werkplaats van Just en Joke (van de Suyter foundation) en houdt een planning bij.

Doordat het huis gefinancierd wordt door de foundation van Just en Joke moet er goed op de kosten gelet worden en zal je veel bezig zijn met het aanvragen van offertes en het bedenken van innovatieve manieren om tot een volgende stap in het bouwproces te komen. Ook zal er gekeken moeten worden naar een manier hoe dit proces in de toekomst nog beter aan te pakken zodat de mensen uit de township Zwelihle dezelfde bouwmethode makkelijk kunnen overnemen en wie weet hiervan een wereldwijd product te kunnen maken

Siyazama

Dit betreft een nieuw gestart project in 2023.

Siyazama is een buurthuis dat midden in Zwelihle (de township) gevestigd is. Het buurthuis is een veilige plek waar de ouderen van Zwelihle kunnen ontbijten, activiteiten kunnen doen en samen kunnen zijn. Daarnaast is er een moestuin waar eigen groente en fruit wordt verbouwd. De reden dat Siyazama is opgericht, is om ervoor te zorgen dat de oudere generatie niet vergeten wordt waardoor er o.a. een ruimte voor dagbesteding is.

Na Corona is het buurthuis helaas niet meer in werking. Sinds dit het geval is, zijn de ouderen eenzamer en hebben ze weinig beweging, hun kring wordt kleiner. Het gebouw Siyazama lijkt te verwaarlozen door de leegstand van afgelopen jaren. De taak voor de studenten is om nieuw leven in Siyazama te brengen. Er zal een heel nieuw programma op worden gestart dat voldoet aan de wensen van alle stakeholders.

Wanneer alle plannen gemaakt en helder zijn en er akkoord is van de health inspectie, wordt er begonnen met het opstarten van een dagbestedingsprogramma.

In de toekomst moet er o.a. gezocht worden naar sponsoren om het gebouw aan te pakken. Denk hierbij o.a. aan het opknappen van het gebouw. Als student wordt je vrijgelaten in de keuzes die je maakt en het verreist veel zelfstandigheid.

Het is een erg breed project waar veel verschillende expertises kunnen bijdragen. Studenten Vastgoedkunde, Communicatie, Finance en Maatschappelijk werker kunnen hier bijvoorbeeld goed terecht.

Daklozenproblematiek Hermanus op te starten project vanaf september 24

Er is een vraag vanuit de beveiliging van Hermanus in Zuid Afrika gekomen. Men wil een project opstarten waarbij gekeken wordt naar de daklozen problematiek die men nu ervaart.

Het gaat om een onderzoek waarbij met verschillende organisaties wordt samengewerkt. Zo is er samenwerking met de beveiliging van het Cliffpad in Hermanus, de kerk en andere organisaties. In het onderzoek wordt bekeken hoe de daklozen problematiek multidisciplinair kan worden opgepakt. De student(en) voeren hiervoor een onderzoek uit waarbij gekeken wordt hoe er beter kan worden samengewerkt en daarbij wordt in kaart gebracht wat er al wordt gedaan. Dit houdt in dat studenten de organisaties bij elkaar brengen en met meerdere organisaties wordt gesproken. Lijkt je dit wat? Meld je aan.

Doorontwikkeling en nieuw leven

Daarnaast zijn er op dit moment een aantal projecten onbemand waar in het verleden studenten werkzaam zijn geweest. Mocht je studie in bovenstaande projecten er niet goed genoeg bij staan neem dan contact op voor de mogelijkheden