Zuid – Afrika

druk hier voor beeldmateriaal van de projecten in Zuid – Afrika

Landencoordinator Helen Bosch

Sluyter foundation

De Sluyter foundation wordt gerund door Joke en Just Gongijp en zij zijn onze overkoepelende lokale partner die jou als student in overleg met Windesheim onderbrengt bij verschillende projecten. De Sluyter foundation bevindt zich in Hermanus, een prachtige plek aan de kust op zo’n anderhalf uur rijden ten oosten van Kaapstad. De projecten vinden veelal plaats in de townships Zwelihle en Mount Pleasant. Doordat je werkt met de lokale bevolking kom je volop in aanraking met verschillende culturen, verschillen tussen rijk en arm en alle uitdagingen die hierbij komen kijken. Je wordt uitgedaagd om over culturele grenzen heen te kijken en je maakt gegarandeerd een leerzame professionele en persoonlijke ontwikkeling door.

De Sluyter foundation zorgt bij aankomst voor de ontvangst van jou en je medestudenten die participeren in de projecten en zij verzorgen de huisvesting. Je woont in een eigen huis, vlak onder de voet van één van de mooie gebergten langs de kust. De projectvoortgang wordt niet enkel overgelaten aan de locals binnen de projecten, maar er vinden ook wekelijkse meetings plaats (waarbij studenten van alle verschillende projecten aanwezig zijn) bij de Sluyter foundation om het integrale karakter van de minor te waarborgen. Input vanuit verschillende opleidingen en denkrichtingen wordt op deze manier gerealiseerd. 

We vinden het belangrijk dat we als Hogeschool aansluiten bij de lokale behoeften. Input van de lokale organisaties en partijen is daarom essentieel. We zetten in op een duurzame werkrelatie en op duurzame projecten. Soms veranderen door omstandigheden de lokale behoeften. Of is een project dermate ver gevorderd, waardoor een projectomschrijving anders wordt. Doorontwikkeling vinden we met elkaar erg belangrijk. Dit vraagt van jou als student een flexibele houding. Mocht je die hebben, lees dan verder voor wat meer inhoudelijke informatie over lopende projecten en projecten waar we in de nabije toekomst graag studenten zouden plaatsen. Als je als student een specifieke opleiding hebt waarbij je in de onderstaand beschreven projecten niet direct denkt te passen, is het altijd mogelijk om toch te spreken met de coördinator of naar de voorlichting van de minor te komen. Zo hebben we al eens studenten van bijvoorbeeld Journalistiek,

Civiele Techniek, Theologie, Vastgoedkunde en International business languages gehad. We gaan dan altijd samen met de mensen ter plaatse in gesprek om te kijken of je kan bijdragen aan een lokaal vraagstuk.

Summer Camp

Het Summer Fun Adventure is een organisatie vanuit de Sluyter Foundation die een zomerkamp organiseert voor de kinderen uit de townships in de twee weken voorafgaand aan kerst. Tijdens dit camp hebben de kinderen fun, maar leren zij ook verschillende dingen over kunst, dansen, zelfverdediging, de tuin en nog veel meer. De Summer Fun wordt georganiseerd door de Sluyter Foundation en door studenten uit Nederland en de studenten van alle verschillende opleidingen werken mee aan dit project (dit geldt voor de groep die de minor in september volgt).

Hermanus child and family service

Deze organisatie draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van kinderen in een aantal wijken binnen Hermanus. Zij hebben momenteel zo’n 250 kinderbeschermingszaken onder hun hoede. Er liggen vraagstukken met betrekking tot het goed screenen en opvolgen van deze zaken. Ook ligt er een vraagstuk rondom de manier waarop kinderbeschermingszaken bij de rechtbank behandeld worden. Hermanus child and family service heeft een vraagstuk waarbij ze zoeken naar een andere manier van het inhoudelijk bespreekbaar maken van zaken en de manier waarop kinderen hieraan blootgesteld worden. Een overkoepelend vraagstuk waarbij er dient te worden samengewerkt met andere organisaties om de verbinding tussen child and family service en andere organisaties te versterken, is tevens onderdeel van hun werkzaamheden. Studenten social work werken hierin multidisciplinair samen met studenten van andere lokale projecten.

Rode Kruis (Women action group)

Verpleegkunde studenten werken op dit mooie project en de inhoud van het project verschilt geregeld. Zo is er veel gewerkt met hiv support groups, maar omdat het vraagstuk rondom hiv veel meer betreft dan enkel het ziektebeeld is ook hier een breed multidisciplinaire aanpak noodzakelijk.  De vraagstukken waarmee studenten te maken hebben zijn daardoor vanzelfsprekend breder dan het enkel hiv gerelateerde ziektebeeld. Studenten zijn onder andere betrokken (geweest) bij zowel de kinderen als volwassenen die hiv ‘infected and affected’ zijn en zetten zich bij de woman support group in voor verbetering van de leefomstandigheden. Vroege diagnose van hiv is een belangrijk doel, zodat er tijdig kan worden gestart met behandeling en de cliënten kunnen worden ondersteund in een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor hen en hun families voor de toekomst. Een ziektebeeld waar momenteel op wordt ingezet is tuberculose. Studenten ontwerpen lesmateriaal om dit ziektebeeld goed voor het voetlicht te brengen en het uiteindelijke doel is om deze kennis ook goed te integreren binnen het curriculum van scholen in de townships, waarbij de kennis en het netwerk van de woman action group tevens gebruikt worden. Kennis van het onderwerp wordt extra vergroot door informatie te verkrijgen bij het lokale ziekenhuis (kliniek). Dit houdt in dat verpleegkunde studenten de kliniek bezoeken.

Waldorff School

De Waldorff school is een prachtige school in een van de townships in Hermanus. Een toegewijd team van docenten probeert er met elkaar voor te zorgen dat zij leerlingen vanaf de kindergarden, via de primary school en door naar de hogere jaren uiteindelijk zo goed mogelijk klaarstomen voor het werkveld. Zij merken dat leerlingen, of ze nu uiteindelijk wel of niet een diploma behalen, vaak niet op werkplekken terecht komen waarmee zij een zorgeloze financiële toekomst hebben. De school is aan het kijken hoe zij een curriculum kunnen ontwerpen waarbij ze inzetten op het ontwikkelen van meer technische vaardigheden, omdat daar naar hun idee veel werkgelegenheid zit de komende jaren. Zij hopen dat ze leerlingen afleveren die klaar zijn om de vraag van de arbeidsmarkt te beantwoorden en hopen de leerlingen daarmee een zo goed mogelijk perspectief te bieden voor de toekomst. studenten van verschillende opleidingen zoals PMKE, logopedie, educatie, PMT, HRM en de PABO kunnen actief aan het werk. Zo is men momenteel bezig de school te ondersteunen met uitzoeken wat voor curriculum en welke benaderingswijze de school het beste kunnen ontwikkelen en hanteren. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat wel en niet werkt binnen het huidige onderwijssysteem zullen studenten ook meelopen op andere scholen en onderzoeken wat werkzame factoren zijn in het Zuid-Afrikaanse onderwijsland met alle mogelijkheden en beperkingen waar ze daar tegenaan lopen.

Just Care

Lang niet alle kinderen in Zuid-Afrika leven in prettige omstandigheden. Armoede, slechte huisvesting en kindermishandeling zijn thema’s waar de bevolking op grote schaal mee te maken heeft. Met alle gevolgen van dien… Just Care biedt buitenschoolse opvang voor kinderen uit de townships. Hier worden de kinderen ondersteunt met extra lessen en verschillende thema’s die hen helpen bij hun ontwikkeling passeren de revue. Er werken meerdere caregivers bij Just Care, maar vaak zonder de gewenste pedagogische papieren. Studenten van de opleiding PMKE gaan samen met de caregivers op zoek naar concrete ondersteuningsvragen om de buitenschoolse opvang voor de vaak kwetsbare kinderen op een zo goed mogelijke manier vorm te geven. Daarnaast zijn Calo studenten en PMT mogelijk voor het sportprogramma.

Doorontwikkeling en nieuw leven

Momenteel zijn er op dit moment 4 projecten onbemand waar in het verleden studenten werkzaam zijn geweest én zijn er nieuwe projecten. Hieronder een kort overzicht van waar we ons de komende jaren ook (weer) op willen gaan richten.

1. It’s my shop

It’s my shop is een bestaand project dat zich inzet om lokale vrouwen uit de townships een kans te geven om entrepreneur te worden. Binnen dit project worden gebruikte spullen verzameld of opgekocht en de vrouwen kunnen hiermee een eigen winkeltje aan huis beginnen. Op deze manier proberen zij inkomsten te genereren. Inzet van studenten is gewenst voor vraagstukken rondom bijvoorbeeld fundraising, marketing, logistieke vraagstukken, de begeleiding van de entrepreneurs en communicatie voor het project. O.a. studenten business, ICT, marketing, logistiek zijn hier gevraagd


2. Abagold

Abagold kweekt abalones, ’s werelds meest wenselijke zeevruchten, in nauwe harmonie met de natuur op het zuidelijkste puntje van Afrika. Het ongerepte koele water van de Atlantische Oceaan biedt de nodige voedingsstoffen en omgeving voor de productie van de abalones van de hoogste kwaliteit.
Binnen abagold ligt er een vraagstukken rondom procesoptimalisatie van het bedrijfsproces en de logistiek. Studenten ICT, Technische bedrijfskunde en logistiek kunnen eer goed geplaatst. Daarnaast zorgt Abagold voor een enorm veel werkgelegenheid in Hermanus en liggen er ook op HR gebied verschillende uitdagingen om medewerkers te behouden en de gezondheid en het welbevinden van de werknemers te optimaliseren.

3. Just Eco Bricks

Het Just Eco Bricks project is een plan om met behulp van stalenframes met hierin lege flessen een huis te bouwen. Lijkt het jou nou leuk om dit project naar de volgende stap te helpen, denk hieraan aan het toepassen van riolering, elektriciteit en het uitbreiden van het woonconcept dan is dit een geweldige kans. Je gaat samen met lokale ondernemers aan de slag om dit voor elkaar te krijgen en te zorgen dat als je weggaat er een nieuw huis staat. Met dit project help je zowel de mensen in Zwelihle aan betere en duurzamere huisvesting, en je helpt het milieu door het toepassen van lege flessen.

4. Only Specials

Dit betreft een nieuw project met vele kansen. Only Specials is een kleine horecagelegenheid waar jongeren met een verstandelijke beperking getraind worden in hospitality. Naast Only Specials zit een bakkerij en dat is een van de leveranciers van deze mooie nieuwe onderneming. In eerste instantie is er vooral behoefte aan studenten die zich bezig houden met de logistieke uitdagingen en marketing waar deze organisatie mee te maken gaat krijgen, maar wellicht biedt het voor de toekomst nog veel meer mogelijkheden.