Laatste nieuws

Update 30-08-2022: de najaarsvoorlichtingen

De voorlichtingen zijn gepland op dinsdag 20 september en woensdag 26 oktober. Aanvang beide voorlichtingen 19.00 uur.  In september is de voorlichting op de campus Zwolle en de oktober voorlichting is online.  Je hoeft je niet aan te melden.  Studenten buiten Windesheim die de online voorlichting willen bezoeken dienen vooraf te mailen naar minor-isd@windesheim.nl  Zij worden dan toegevoegd aan een teamomgeving.

Update 18-01-2022

Vanaf februari 2022 starten we weer met de minor en gaan studenten naar de projecten in Gambia, Cambodja, Suriname en Panama. We verwachten dat we in september weer op alle projecten aanwezig kunnen zijn. In het voorjaar zijn er weer voorlichtingen gepland. zie hieronder de voorlichtingsposter

Update 20-12-2021

In de afgelopen weken hebben landencoordinatoren de projectlanden bezocht. Op basis van deze kwartierverkenningen hebben we besloten om de projecten in de landen Suriname, Panama, Cambodja en Gambia open te zetten. Vanaf februari zullen studenten werkzaam zijn in de projecten van deze landen. We hopen en verwachten dat we in september 2022 alle projectlanden kunnen openzetten!

Update 22-04-2021

 

We hebben helaas moeten besluiten om geen studenten in september te laten afreizen naar de ISD projecten.. We hadden gehoopt dat het wellicht mogelijk zou zijn om met enkele ISD landen voorzichtig te beginnen in september, maar de mondiale situatie rond Covid 19 en de gevolgen hiervan blijven onveranderd zorgelijk.  Studenten die al waren geplaatst voor één van de projecten worden door hun landencoordinator geïnformeerd.   In het najaar 2021 zal een hernieuwde verkenning van onze projecten plaatsvinden, zodat studenten in februari 2022 op een veilige wijze kunnen afreizen naar de ISD projecten. 

Update 01-02-2021

Hierbij de informatie over de instroom van september 2021

https://minorisd.nl/blog/wp-content/uploads/2021/02/communicatie-student-over-instroom-2021-09.pdf

Update 17 december 2020

https://minorisd.nl/blog/wp-content/uploads/2021/03/poster-voorjaar.pdf

Update 30 november 2020

Op dinsdagavond 9 februari 2021 en op dinsdagavond 13 april 2021 vinden nieuwe voorlichtingen plaats. Nadere informatie volgt.  

Update 14-09-2020

Vanwege Covid-19 hebben we besloten voor semester 2 (februari 2021) om studenten niet te laten afreizen naar de projecten. De minor wordt in semester 2 alleen in een online variant aangeboden.

Hieronder de brief die naar alle aspirant studenten is verzonden:

Beste studenten,

Vlak voor de zomervakantie hebben jullie een brief ontvangen over de minor ISD-instroom van februari 2021.  In deze brief vind je aanvullende informatie en ik verzoek je dit zorgvuldig te lezen.

De situatie van Covid-19 is na de zomervakantie niet wezenlijk veranderd.  De wereld is nog steeds in de greep van dit virus en de situatie in de meeste projectlanden is onveranderd gebleven.  De meeste projectlanden kleuren oranje, waarbij bedoeld wordt dat alleen ‘noodzakelijke reizen’ kunnen plaatsvinden. De verwachting is dat dit de komende maanden niet veranderd. 

Dit is voor ons de belangrijkste reden om niet in februari af te reizen naar de projecten.  Voor jullie en  voor de projecten is dit een bittere pil. In de brief voor de zomervakantie spraken wij over 15 oktober als deadline om de instroom van de projecten in februari te bepalen.  Aangezien we geen verbetering zien, hebben we dit besluit naar voren geschoven om jullie in de gelegenheid te stellen om een goede overwogen keuze te maken.

We hebben de volgende opties die kunnen helpen in de keuze:

Optie 1:

Wij gaan in overleg met de projecten bekijken of er een online variant gestart kan worden in februari, waarbij je vanuit Nederland werkzaam bent in de projecten van ISD.  We hebben daar in het vorig semester goede ervaringen mee gehad. In dat geval volg je gewoon het onderwijsprogramma van ISD in februari en heb je vanuit Nederland online contacten met de projecten in het projectland. Je landencoordinator zal deze week overleggen met de projecten om te mogelijkheid van online variant te bespreken.  Van hem of haar hoor je aan het eind van de week de mogelijkheden hiervoor.  We vragen je  om zo spoedig mogelijk aan je landencoördinator kenbaar te maken of je openstaat voor deze eventuele optie.

Optie 2:

Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een andere minor, maar ga ervan uit dat het afreizen naar het buitenland in wat voor minor dan ook niet mogelijk is in semester 2.

Optie 3:

Daarnaast zou het ook een mogelijkheid kunnen zijn om je studieprogramma om te gooien en in september 2021 de minor te volgen.  Mogelijk is dan de mondiale situatie rond het virus veranderd. Wij weten dat deze optie voor enkele studenten niet meer mogelijk is, omdat zij al met hun studieprogramma geschoven hebben. 

Communiceer altijd met je landencoordinator wat je van plan bent te doen in semester 2. 

Het spijt me dat ik niet anders kan berichten en ik wens jullie veel wijsheid toe om een goede keuze te maken.

Update 08-07-2020

Onderstaande tekst is bestemd voor aspirant studenten die in februari 2021 starten met de minor:

De wereld is nog in de greep van Covid-19 en op dit moment kunnen we niet voorspellen hoe het over een half jaar eruit komt te zien.  Deze brief is bedoeld om wat helderheid te scheppen hoe ISD in semester 2 vorm krijgt. 

Allereerst zijn wij gebonden aan richtlijnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) en het beleid van Windesheim rond internationalisering. Het ministerie van Buza hanteert 4 kleurcodes: groen (geen bijzondere veiligheidsrisico’s), geel (Let op: veiligheidsrisico’s), oranje (alleen noodzakelijke reizen) en rood (niet reizen). 

Op dit moment is de wereld grotendeels ‘oranje gekleurd’.  Alleen noodzakelijk reizen zijn toegestaan.  De versoepeling van het reisadvies van het ministerie van Buza over het inreizen naar Europese landen vorige week hield dus concreet  in dat het oranje reisadvies geel werd.

Windesheim heeft besloten dat er niet gereisd wordt bij de kleuren oranje en rood.  Op dit moment zijn dit dus vrijwel alle ISD landen.  Bij geel neemt het International Office een besluit na consultatie van de minorverantwoordelijken (landencoordinator en ondergetekende).  Deze risico taxatie vindt altijd plaats maar je begrijpt wel dat  bij Covid-19 extra gelet wordt op gezondheidsrisico’s.

Dus op het moment dat jullie vertrekken naar de projecten moet het veilig (groen) of relatief veilig (geel) zijn.  Om te voorkomen dat we in februari geconfronteerd worden met een inreisverbod van bepaalde ISD landen, willen wij wat spelregels afspreken om te voorkomen dat je voor een voldongen feit wordt geplaatst:

Rond 15 oktober willen wij op basis van informatie van het Buza en informatie van lokale projecteigenaren besluiten bij welke projectlanden wij in semester 2 studenten laten gaan.  Let op dit is geen garantie dat het project door kan gaan.  We maken dan alleen een inschatting welke projectlanden kansrijk zijn om studenten op te nemen.  Landen moeten dan wel minimaal op geel staan, omdat je anders geen vliegtickets kan boeken.  Studenten van andere projectlanden krijgen de gelegenheid om herplaatst te worden in andere projecten.  Dit willen we voor 1 november afgerond hebben, zodat je ook weet waar je aan toe bent.   

En op 1 februari 2021 vindt dan het definitieve besluit plaats voor de gele landen door het International Office. 

Een andere nieuwe spelregel is dat Windesheim bij een gedwongen repatriëring niet meer de herboekingskosten gaat betalen.  Vaak zijn deze kosten laag te houden door een iets duurdere refundable ticket aan te schaffen.  Aangezien jullie boekingsproces via Uniglobe loopt is met hen afgesproken om alleen deze tickets uit te geven voor de studenten van de februari 2021 groep.  Daarnaast adviseer ik je om een uitgebreide reisverzekering af te sluiten.  Let daarbij goed op de voorwaarden van dekking en vergoeding.

Het is geenszins mijn bedoeling om jullie te ontmoedigen, maar in de onzekerheid van de wereld van nu zijn heldere informatie en procedures noodzakelijk.  Wij willen niet dat jullie gezondheidsrisico’s lopen.

Op basis van deze informatie kun je ook een keuze maken voor een andere minor of het omgooien van je studieprogramma door op een later tijdstip (september 2021) te starten met ISD.  Overleg altijd hierover met de landencoordinator.

Mocht deze brief nog vragen oproepen, dan kun je contact met mij opnemen.

Update 07-07-2020

Online voorlichting woensdagavond 7 oktober 2020 19.00 uur

Op 7 oktober vindt een online voorlichting plaats.  Om deel te nemen aan deze voorlichting moet jij je aanmelden via deze link:  https://www.formdesk.com/christelijkehogeschoolwindeshe/online_voorlichtingsbijeenkomst_minor_ISD  Enkele dagen voor deze voorlichting ontvang je een link waar de online voorlichting plaatsvindt.

Voor alle overige vragen kun je mailen naar minor-ISD@windesheim.nl

Update 30-03-2020

Vandaag is besloten, gezien de onzekerheid rond het COVID-19 virus, dat er geen buitenlandse activiteiten in semester 1 van aankomend cursusjaar  plaatsvinden.  Voor ons houdt dit in dat in semester 1 van het cursusjaar 2020-2021 (start september 2020) de minor ISD niet wordt aangeboden.

De recente berichtgevingen duiden er op dat COVID-19 zich snel en onvoorspelbaar verspreidt, met alle gevolgen van dien. Door de onvoorspelbaarheid van de situatie kunnen wij niet overzien per wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken reizen naar het buitenland en dus ook naar de projectlanden weer mogelijk maakt. We willen jullie niet in de positie brengen waarin je kosten maakt voor (vlieg)tickets, kamerhuur, visa, vaccinaties, verzekeringen, etc. die straks dan allemaal voor niets zijn geweest.

In februari 2021 verwachten weer te kunnen afreizen naar de projecten.  Hou deze website in de gaten! Voor KOM studenten geld dat zij vanaf het najaar weer kunnen inschrijven voor deze minor. Houd die Kies Op Maat website in de gaten  

Update 19-03-2020

Vanwege de mondiale crisis rond Corona hebben wij alle ISD studenten moeten repatriëren.  Dit proces is nu in gang gezet. Studenten kunnen in online overleg met de opdrachtgevers straks thuis blijven werken aan de projecten.  Wij gaan ervan uit dat we in september opnieuw kunnen afreizen naar de projecten met de nieuwe studenten.  Vanzelfsprekend laten wij ons daarbij adviseren door Buitenlandse zaken, de projecteigenaren ter plekke en het RIVM. 

Vanwege het besluit van de regering dat alle HBO ‘s en Universiteiten tot 1 april gesloten zijn, vervallen de voorlichtingsbijeenkomsten en de informatiemomenten op de minor markten van de diverse domeinen. Let op nieuwe berichtgevingen over informatie avonden en heb je interesse in een project, lees dan eerst nauwkeurig de informatie op de website en neem contact op met de landencoordinator.  De wijze van aanmelding blijft hetzelfde.  Voor alle overige vragen kun je mailen naar minor-ISD@windesheim.nl

Update 12-03-2020.


Vandaag, 12 maart is besloten dat Panama een nieuw projectland wordt binnen de minor ISD. Kijk goed op de website voor meer informatie over de projecten in Panama.