Panama

Vanaf september 2020 is Panama ons nieuwe projectland. De projecten zijn milieu gerelateerd op het gebied van afval, (plastic) recycling, educatie en bewustwording.  Deze projecten zijn gecentreerd op het Caribische eiland ‘Bocas del Toro’.

Ben je geïnteresseerd? Kom dan naar een van de voorlichtingsmomenten of neem contact op met de landencoördinator van de projecten in Panama, Marjolein Brouwers: m.brouwers@windesheim.nl

Bocas del Toro
Heb jij zin in een combinatie van een uitdaging, het opstarten van nieuwe projecten, een tropische omgeving en een gebied dat als gevolg van toerisme te kampen heeft met tal van milieuproblemen? Meld je dan aan voor de minor ISD en kom naar onze projecten op de eilandengroep Bocas del Toro in Panama.
In februari 2020 heeft Windesheim een verkenning gedaan op de eilandengroep Bocas del Toro en daar is een mooi project uit voortgekomen dat vanaf september 2020 van start zou gaan. Wegens COVID-19 is het de verwachting dat er vanaf september 2021 een eerste groep studenten naar Panama kan. Deze eerste groep studenten zijn pioniers en gaan een belangrijke basis leggen voor de eerste samenwerking met betrokken opdrachtgevers. We willen een kwalitatief goede start maken en kiezen er daarom voor om met een kleine groep (ongeveer 6 studenten) te starten, om vervolgens uit te gaan breiden. Hieronder lees je wat meer over de eilandengroep, de milieuproblemen en de projecten.

Bocas del Toro (dat letterlijk ‘monden van de stier betekent) is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en is de naam van een eilandengroep ten noordwesten van Panama. Het hoofdeiland is Isla Colón, maar de eilandengroep kent meerdere eilanden die per boot bereikbaar zijn. Bocas is vooral bekend vanwege zijn (eco-) toerisme. De toeristische kant wil vooral laten zien dat het land welvarend is, maar er is ook een andere kant.  Direct buiten het standscentrum is veel armoede en enorm veel afval.  Lang niet alle inwoners profiteren van het toerisme. Inwoners van Bocas zien hun land en al het omliggende water kapot gaan door de enorme groei van toerisme de afgelopen 15 jaar.

Er zijn onder de regering van Panama én de inwoners van Bocas, grote zorgen over deze achteruitgang. ‘Milieu’ blijkt een terugkerend thema op de eilanden, in vele opzichten. Milieu is het thema dat de kapstok vormt voor de projecten waarmee we gaan samenwerken op Bocas. Hiermee is Panama als projectland uniek, voldoen we aan de lokale vraag van partners en zijn we in staat projecten onderling met elkaar te verbinden en te versterken. Onderlinge schematische weergave laat zien hoe we invulling geven aan bovenstaande:Omdat we kiezen voor het starten met een kleine groep studenten, stellen we de ISD minor in Panama in eerste instantie open voor studenten van educatie, marketing/business, logistiek, social work en communicatie. We verwachten later uit te kunnen breiden met studenten van andere opleidingen. Door Covid-19 zal de situatie op Bocas ook veranderen en daarmee mogelijk ook de lokale vraag. Mocht je interesse hebben en van een andere opleiding zijn, neem dan vooraf contact op met de landencoördinator om de mogelijkheden en kansen af te stemmen.

Wat zijn de projecten en welke opleidingen kunnen hier terecht?

Unidos por Bocas/Wasteless world wordt in eerste instantie ons hoofdproject. Dit is een non-profit organisatie, die als doel heeft om Bocas een schonere plek te laten zijn. Unidos por Bocas is in 2017 gestart met het plaatsen van vuilnisbakken over het eiland. Een eerste grote stap tegen het reduceren van afval op straat. Inmiddels hebben zij van de overheid toestemming gekregen om de komende 5 jaar een groot project uit te voeren, waarbij ze de taak hebben (overlast van) afval terug te brengen en tevens te kijken hoe ze glas en plastic kunnen gaan recyclen.
Unidos is recent (eind 2020) een samenwerking aangegaan met Wasteless world. Samen hebben deze organisaties als doel om ten aanzien van afval de community te helpen en te beïnvloeden om een schoner Bocas te creëren. Wat de komende 5 jaar van belang is, is om glas (daar richt Unidos por Bocas zich op) en plastic (daar richt Wasteless world zich op) te gaan recyclen.  

De organisatie bekijkt hoe ze ten aanzien van afval de community kunnen helpen en de community kunnen beïnvloeden om een schoner Bocas te creëren. Deze organisaties hebben een aantal concrete vraagstukken waarbij de inzet van studenten gewenst is. Zo zijn er mensen nodig die langs supermarkten gaan om ze te overtuigen van het nut van een stickersysteem op plastic flessen. Dit is nodig om de organisatie van het verzamelen van plastic voor elkaar te krijgen. Er moet een plan worden gemaakt hoe dit het beste bereikt kan worden. Social media moet een boost krijgen; er moet meer bekendheid komen van het plan dat ze ontwikkelen, de website moet geüpdatet worden en er moeten flyers komen voor de supermarkten. Er dient gesproken te worden met communities en docenten over het probleem. Hoe schets je hiervoor een helder kader en hoe breng je de informatie het beste aan deze doelgroepen over? Er moet een flow-chart ontwikkeld worden voor de verschillende eilanden van Bocas. Wanneer kan waar afval worden opgehaald en hoe dient dit te gebeuren? Waar moet het heen? En hoe zorg je er voor dat de flowchart bij iedereen bekend is en men naar het plan gaat handelen? Er dient te worden uitgewerkt hoe het plastic op verschillende manieren kan worden verwerkt en welke producten er het beste van gemaakt kunnen worden. Tot slot dient er materiaal te worden ontwikkeld om ook de jonge generatie te informeren over het afvalprobleem en de wijze waarop ze er mee om willen gaan.

Daarnaast hebben we een aantal kleinere projecten waar studenten vanuit bovenstaande opleidingsrichtingen vanuit het hoofdproject een aantal dagen per week uitgeleend kunnen worden.
Een van deze projecten is Cacao Blessings: een social brand, gerund door een actieve lokale onderneemster. Zij wil lokale vrouwen van indianenstammen op de verschillende eilanden ondersteunen in het opzetten van small businesses. Zij geeft hen ondersteuning in het maken van een business plan (kleine financieringen), het bewerken van cacao en heeft als doel dit vervolgens te verkopen op de lokale en internationale markt. Zij zoeken studenten die hen kunnen helpen bij het creëren en verbeteren van bestaande processen. Ze hebben ondersteuningsvragen ten aanzien van het waarborgen van de kwaliteit van cacao, kostenbesparing/winst genereren, hulpbronnenbeheer en ze hebben logistieke vraagstukken. Daarnaast is de doelgroep waar ze mee werken vaak niet sterk in de omgang met financiën en willen ze de communities versterken op het terrein van drinkwater, zonne-energie, voeding, hygiëne, vrouwenrechten, entrepreneurshap, management, duurzaamheid en recycling.


Hope Spot is een organisatie die gevormd wordt door mensen vanuit verschillende organisaties en bedrijven. Het gaat om mensen die zich bekommeren om het milieu en daarmee behoud van de eilandengroep. De founder van Cacao Blessings is als lokale Panamese ook aangesloten bij Hope Spot en vanuit haar brand, maar ook vanuit bijvoorbeeld Unidos por Bocas die tevens vertegenwoordigd zijn in Hope Spot, kunnen studenten ook deelopdrachten voor hen uitvoeren.

BET‘-EL is een privé school waar basis- en middelbaar onderwijs verzorgd wordt. De directrice heeft een vooruitstrevende blik op onderwijs. Vanuit haar achtergrond als dierenarts en onderwijskundige erg betrokken bij de natuur, toegankelijkheid van onderwijs voor iedereen en hoe milieuthema’s bij de jongere generatie kunnen gaan leven. Zij vindt het belangrijk dat er verbinding is tussen de scholieren en de verschillende communities, waaronder ook communities op andere eilanden die veelal veel moeilijker toegang hebben tot onderwijs. Haar doel is om de jongere generatie meer bewust te maken van wat er speelt op het gebied van milieuthema’s. Indien COVID voor de langere termijn ook gevolgen heeft voor online onderwijs, hebben ze tevens ondersteuning nodig bij de planning en uitvoering van online lessen.


Tot slot heeft de Sea Turtle Conservacy een programma rondom monitoring op de kwaliteit van de stranden en het zeeleven. Er dient onder andere een opinie-onderzoek plaats te vinden onder hoteleigenaren langs de stranden om te kijken in hoeverre zij bereid zijn een betere omgeving te creëren voor zeeschildpadden. Daarnaast lijkt er ook ruimte te komen voor educatieve projecten binnen de STC.

Accommodatie en Spaanse les
In samenwerking met Onstage Latin America worden studenten gehuisvest in het hostel Spanish by the Sea, op het hoofdeiland van Bocas del Toro. Ook verzorgen zij voor de studenten in de eerste week Spaanse les en zul je gedurende je verblijf nog aanvullende Spaanse taalles krijgen. Het grootste gedeelte van de opdrachtgevers spreekt goed Engels, maar omdat je ook in contact komt met locals die niet allemaal goed Engels spreken, vinden we het belangrijk dat je de basis hebt om je ook in het Spaans te redden.