Indonesië (Bali)

druk hier voor beeldmateriaal van de projecten in Indonesië (Bali)

De projecten van de minor ISD in Indonesië vind je grotendeels op Bali. We werken hier samen met de plaatselijke universiteit. Als student ISD wordt je aan een student van deze universiteit gekoppeld. Hier krijg je les in de taal, cultuur en geschiedenis van Indonesië. Daarnaast werk je aan het project. Je woont in Singaraja in het noorden van Bali. Hier heb je je eigen kamer voorzien van internet. Op Bali werken we aan diverse projecten binnen de pre-school, afval, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en onderwijs. Afval is een enorm probleem op Bali. Om te zorgen dat er een cultuurverandering plaatsvindt en afval wordt gerecycled moet er nog veel gebeuren. Daarnaast werken we aan een didactische methode voor de kleuterscholen. Er is ruimte voor ca. 18 studenten.
Belangrijke opmerking: Studenten met zichtbare tattoos hebben niet de mogelijkheid om deel te nemen aan projecten op Bali. Alle projecten vinden plaats binnen de context van de overheid. Het dragen van zichtbare tattoos is hier niet toegestaan.

DE PROJECTEN:
Hieronder vind je info over de verschillende projecten die we hebben in Bali. We hebben projecten voor studenten Business, communicatie en HRM, Techniek, IPO en ICT, Pabo, LVO, PMT en Sport (Calo), Social Work, PMK, Pedagogiek, SPH, MWD, Toegepaste Gereontologie, Logopedie en Verpleegkunde. Meer info over de projecten kun je verkrijgen via het contactformulier op deze website of door een mailtje te sturen naar de Landencoördinator Jannie Lensen j.lensen-botter@windesheim.nl

Bengkala
In dit bijzondere dorp wonen veel dove mensen. Het project wat hier draait is gericht op het steeds meer integreren van deze mensen in de samenleving. Op de plaatselijke school zitten een aantal dove kinderen. Je ontwikkelt voor deze kinderen bijv. apps waarmee ze kunnen communiceren. Hierbij hebben we studenten Pabo, LVO, Logopedie, ICT en Pedagogiek nodig. Zij richten zich ook op het verbeteren van de communicatie tussen ouders en school. Logopedie studenten kunnen de docenten helpen bij het werken met dove kinderen. Studenten Economie van bijv. de opleiding SBR zetten samen dove mensen kleine bedrijfjes op. Ook hebben studenten van de CALO in het verleden hier sportactiviteiten georganiseerd gericht op integratie. Zeker als je gebarentaal kunt liggen hier mooie kansen voor je. Veel dove kinderen in dit dorp gaan niet naar school. Ook zijn er gedragsproblemen bij deze kinderen en hun ouders.

Pre-School
Dit is een bijzonder en zeer groot project waar studenten van veel verschillende opleidingen een rol kunnen spelen. Het uiteindelijke doel is om in alle pre-schools het VVE-programma Piramide te implementeren. Er zijn al materialen aanwezig. Studenten van opleiding PMK, Pedagogiek maar ook de Pabo kunnen meehelpen bij het implementeren van deze materialen. Zij geven bijv. trainingen aan de medewerkers van de pre-schools. Ook moeten ze meehelpen bij het nadenken over het inrichten van de ruimtes. De implementatie grote gevolgen voor de manier van lesgeven Het grote achterliggende doel is het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen in deze regio. We hebben ook techniekstudenten nodig die meedenken in de ontwikkeling van het materiaal. Businessstudenten leveren een bijdrage door een project rondom promotie en financiering van het geheel. Er zijn op dit moment drie scholen op Bali die als pilot in dit project fungeren.

Kayuputih
In dit dorp hebben we een project gericht op ouderenzorg. We werken toe naar een situatie waarin we thuiszorg willen realiseren. Studenten Verpleegkunde, Toegepaste Gerontologie, SPH en MWD houden zich bezig met  medicatievoorziening, het bejaardencentrum, bejaardengym, thuiszorg en de check-up van bejaarde mensen. Ook moet het beleid wat er is verder ontwikkeld worden.

Een tweede uitdaging in dit dorp is de grote berg afval. Dit wordt gesorteerd met de hand. Studenten techniek, bijv. IPO, kunnen participeren in een project waarin nagedacht wordt over het ontwikkelen van nieuwe producten die je kunt maken vanuit het afval. Zo is er al een tasjesproject opgezet. Van het plastic in het afval worden tasjes gehaakt en verkocht aan toeristen. Hier kunnen studenten SBR ook een rol in spelen.

Bali Mandara
Bali Mandara is een school voor voortgezet onderwijs die zich speciaal richt op kinderen uit arme gezinnen die erg intelligent zijn.  De school kent verschillende richtingen die te vergelijken zijn met de Nederlandse Havo/Vwo en het MBO. Studenten LVO en PABO kunnen hier o.a. Engelse lessen geven en werken aan ontwikkeling van didactische werkvormen. Social Work studenten (SPH , MWD, Pedagogiek/PMK) richten zich hier op het welzijn van kind door onderzoek te doen naar wat de psychische druk vanuit school doet met een kind.

HIV project
Vanuit Bali Mandara is er ook een Aidspreventieproject opgezet. Dit is nu een zelfstandig project geworden. De nadruk ligt bij dit project op de bewustwording van de verschillende genders in Indonesië. Ook is er natuurlijk veel aandacht voor de Aidsproblematiek die erg groot is op Bali. Studenten Verpleegkunde schuiven aan bij dit project. We zoeken naar mogelijkheden om hier ook met hiv counsellers te werken. Hier kunnen studenten Social Work (MWD en SPH) een belangrijke rol in spelen.

Koraal restauratie project
Sinds 2005 wordt er door een team van vrijwilligers, specialisten en duikers gewerkt aan koraal restauratie. Dit wordt gedaan aan het Penimbangan strand. Dit strand ligt op 5 minuten afstand van de woonhuizen van de minor ISD. Dit is tevens een belangrijk strand voor schildpadden. Het terugdringen van het koraal is een maatschappelijk probleem. Een speciaal team plaatst structuren onder water met daarop koraal. Dit koraal is speciaal gekweekt en zal ook beter kunnen groeien onder deze nieuwe omstandigheden. Daarnaast moet het onderhouden worden. Bij onderhoud denk je aan afval opruimen, algen en mosselen verwijderen en alles wat koraal aan kan tasten.
Daarnaast vangt deze organisatie schildpadden en hun eieren op. Op dit strand leggen de schildpadden nog steeds hun eieren. Omdat dit strand ook een toeristische trekpleister is, bestaat het gevaar dat de eieren vertrapt kunnen worden. Samen met het team zorg je ervoor dat het verblijf er goed en schoon uitziet. Studenten van LVO biologie, scheikunde en aardrijkskunde kunnen meehelpen met het gestructureerd restaureren van het koraal en het doorgeven van informatie aan de lokale bevolking en toeristen. Hierbij kan hun kennis goed van pas komen. Ook kunnen studenten van pedagogiek helpen de communicatie tussen de lokale bevolking en het team te verbeteren. Dit om te zorgen dat de lokale economie niet te lijden heeft. Tot slot zouden studenten van economie en business kunnen helpen met het financiële gedeelte. Om dit project te kunnen doen is het verstandig om een duikbrevet te hebben of te behalen. Op Bali kan je zo’n brevet ook halen voor een leuke prijs. Er gaat dan zeker een nieuwe wereld voor je open!

Museum geschiedenis Singaraja
Dit museum probeert de geschiedenis van Singaraja in kaart te brengen. Studenten journalistiek kunnen hier terecht om mensen te interviewen en reportages of verslaglegging te maken van de geschiedenis van Nederlanders op Noord-Bali. Houd er wel rekening mee dat dit geen plek is voor kritische journalistiek. Studenten zullen erg zorgvuldig om moeten gaan met politieke gevoeligheden. De manier van journalistiek bedrijven verschilt nogal van de wijze waarop je dit als student in Nederland doet. Studenten journalistiek worden ook ingezet om projecten van de minor ISD te documenteren.

Ervaringen van studenten:

Wil je weten hoe studenten hun tijd in dit land zelf ervaren? Bekijk dan hun vlogs!