Veiligheid

Een project doen in het buitenland is niet geheel zonder risico. Wij doen alleen zaken met betrouwbare partners in het buitenland. Deze partners kennen als geen ander de plaatselijke situatie en beschikken over veilige woonplekken.
We monitoren constant de plaatselijke situatie van het projectland en de omgeving waar jij je project uitvoert. Binnen Windesheim heeft het international office contact met Buitenlandse zaken en ambassades.

Voorafgaande je vertrek vindt er een bijeenkomst plaats met jou en je netwerk (ouders en/of je relatie). Daarin wordt het thema veiligheid besproken, staan we stil bij het protocol en maken we hierover met elkaar afspraken.
Tijdens de voorbereidende lessen bij de start van de minor moet je met je medestudenten een veiligheidsplan schrijven en heb je lessen over gezondheid in de tropen en security wise.
Voor vertrek registreren wij de contactgegevens van jou en van de thuisblijvers (je netwerk).
Ondanks al deze preventieve maatregelen kan het voorkomen dat er iets vervelends gebeurt. Denk eens aan beroving, ziekte of andere calamiteiten.
Het is belangrijk dat je dit direct meldt aan de landencoördinator. Mocht je zelf niet kunnen melden dan moeten medestudenten dit aan ons melden.
Vanuit Windesheim nemen wij contact op met de plaatselijke organisatie en zetten wij acties uit richting directie, ouders, collega’s en het bureau international office.

Wij laten ons altijd leiden door het advies van het ministerie van buitenlandse zaken. Dit houdt in dat bij een negatief reisadvies er onder geen beding gereisd mag worden.
Daarnaast heeft Windesheim een lijst van landen waar alleen na een speciale toestemming gereisd mag worden. Dit is afhankelijk van de actuele lokale situaties.
De huidige projectlanden van de minor worden gekenmerkt als veilige landen, waarbij waakzaamheid in sommige regio’s geboden is.