Cambodja

druk hier voor beeldmateriaal van de projecten in Cambodja

De projecten van de minor ISD in Cambodja vinden op drie locaties plaats. In-en rondom de hoofdstad Phnom Penh kunnen projecten gedraaid worden op het gebied van onderwijs, sociaal werk, logopedie, verpleegkunde, HRM, communicatie, ruimtelijke ordening, waste management  en ecotoerisme. In Siem Reap kunnen projecten gedraaid worden op het gebied van plastic recycling, BMR, marketing, werktuigbouwkunde, IPO en HRM. In Kampot kunnen projecten gedraaid worden op het gebied van verpleegkunde en de lerarenopleiding scheikunde en wiskunde.  

Wil je een indruk krijgen van alle projecten in Cambodja: klik op de YouTube link:

Welkom in het mysterieuze Cambodja. Niet iedereen kent dit kleine Boeddhistische koninkrijkje aan de Mekong rivier. Maar wie er eenmaal geweest is, wil vaak ook weer terug. Vele studenten die jullie voor zijn gegaan, hebben contact gehouden met de projecten in Cambodja. Dat zegt veel over de impact die de Cambodjaanse mensen en cultuur op hen heeft gehad. Dus wil je ook ervaren hoe het is om in Cambodja te wonen en te werken. Meldt je dan aan voor een van onderstaande ISD projecten.

Stichting Domray

Stichting Domray ligt in de hoofdstad Phnom Penh en heeft als doel om kansarme Cambodjaanse kinderen, jongeren en hun families een beter toekomstperspectief te bieden. Dit doen ze aan de hand van heel uiteenlopende multidisciplinaire projecten. Veel ISD studenten hebben al een bijdrage geleverd aan een van onderstaande projecten.

Project 1: Organiseren van medical outreach missies naar het platteland.
Dit project is geschikt voor verpleegkunde studenten, maar ook voor andere opleidingen gerelateerd aan de (para)medische zorg.

Project 2: Studiekeuze tool ontwikkelen en uitrollen voor middelbare scholieren.
Dit multidisciplinaire project is vooral geschikt voor Lerarenopleiding voortgezet onderwijs, HRM, Communicatie en Marketing studenten.

Project 3: Meewerken aan de start van een kinderdagopvang en voorschool.
Dit multidisciplinaire project is vooral geschikt voor een team van PABO, verpleegkunde en sociaal studenten.

Project 4 Bouwen van een nieuw schoolgebouw en optimaliseren van de ruimtelijke inrichting.
Dit project is met name geschikt voor een team van bouwkunde, ruimtelijke ordening, techniek en elektrotechniek studenten.

Project 5: Logopedische kennis inzetten voor een beter lesprogramma.
In dit project ga je als logopedie student het verschil in tongval tussen de Cambodjaanse en Engelse taal onderzoeken en probeer je een lesprogramma te ontwikkelen waarmee Cambodjaanse kinderen en jongeren de juiste uitspraak beter onder de knie krijgen.

Staat jouw studierichting er niet bij? Geen zorgen! Hulp is altijd welkom en het is vast mogelijk om een leuk project voor jou te vinden! Neem ook eens een kijkje op de website of Facebook pagina om inspiratie op te doen: www.dom-ray.nl / https://www.facebook.com/stichtingdomray

Sonya Kill Memorial Hospital

Het Sonya Kill Memorial hospital ligt in het zuidelijke gelegen Kampot. Dit ziekenhuis verleent gratis medische zorg aan inwoners met een kleine beurs en wordt gerund door een mix van buitenlandse en Cambodjaanse artsen en verpleegkundigen. Op dit moment zijn er drie lopende projecten:


Project 1: Het opzetten van een lokale bloedbank
Project 2: Voorlichtingen geven over diabetes
Project 3: Stroomlijnen van dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis.

Deze projecten zijn vooral geschikt voor verpleegkunde studenten.
Nieuwgierig geworden naar dit bijzondere ziekenhuis! Surf dan eens naar hun website;
www.skmh.org

Treak Community Center

Het Treak Community Center vangt kinderen uit de achterstandswijken van Siem Reap op. In de afgelopen jaren hebben verschillende ISD studenten daar mooie projecten opgezet. Deze projecten zijn multidisciplinair en bevinden zich op het snijvlak van verpleegkunde, sociaal werk en pedagogiek.

Project 1: Gezonde voeding workshops: Dit project is geschikt voor sociaal werk en verpleegkunde studenten.    

Project 2: Leren praten over emoties en gevoelens: Dit project is vooral geschikt voor social work en PABO studenten.

Project 3: Opzetten leerling volg systeem: Dit project kan gecombineerd worden met het ‘’praten over gevoelens’’ project en is vooral geschikt voor sociaal werk en PABO studenten.

Nieuwsgierig naar Treak Community Center geworden. Neem ook eens een kijkje op hun website: https://treakcommunitycentre.org/

Chikara Cambodia

Chikara Cambodia is een non-profit organisatie in Siem Reap en heeft als missie Cambodja schoner en duurzame te maken. In dit project werk je samen met drie andere organisaties: Ecobank, Pactix en Ponha Sabay. Op dit moment is er plek op de volgende projecten;

Project 1: Duurzaamheid bewustwordingscampagnes op scholen in Lolei: dit project is geschikt voor alle studenten die affiniteit met het thema plastic afval en duurzaamheid hebben.

Project 2: Bouwen van Chikara werkplaats: voor de bouw en inrichting van het terrein zoekt Chikara bouwkunde,  elektrotechniek en ruimtelijke ordening studenten. Voor de ontwikkeling van nieuwe plastic afval producten zoekt Chikara IPO studenten.

Project 3: Verkopen van ecozeep: voor het opzetten van een verdien model en het vinden van nieuwe afzetmarkten zoekt Chikara BMR, marketing en communicatie studenten.

Ben je nieuwgierig naar dit innovatieve en uitdagende project, neem eens een kijkje op hun website; www.chikaracambodia.org

National Borei for Special Need Children

In Phnom Penh ligt het Nationale Opvanghuis voor Lichamelijk en Geestelijk Gehandicapte Kinderen. Behalve gehandicapte kinderen wonen hier ook kinderen met HIV/AIDs, autisme en kinderen die zwaar ondervoed zijn. De zogenaamde ‘’special need kinderen’’ in dit centrum zijn na hun geboorte achtergelaten door hun ouders bij het ziekenhuis. Dit heeft te maken met geldgebrek en schaamte in de Cambodjaanse cultuur. Het ziekenhuis meldt deze kinderen vervolgens aan bij het gehandicapten centrum, nadat uitvoerig is onderzocht of ze niet in de gemeenschap opgevangen kunnen worden.  Op dit moment wonen er ruim 100 kinderen op het terrein. NSBSC heeft projecten op het gebied van kwaliteitsverbetering van de zorg en hulpverlening en zoeken sociaal werk, logopedie, en verpleegkunde studenten.

Stichting COLT

COLT is een community center in Phnom Penh dat als doelstelling heeft kinderen zelfstandiger te maken door educatie en hulpverlening. COLT is twee jaar geleden een samenwerkingsverband met de minor ISD aangegaan en hebben de volgende projecten;

Project 1: Lifeskills workshops ontwikkelen

Project 2: Opzetten familie-actieplan

Project 3 Casemanagement voor schoolverlaters.

Deze projecten zijn geschikt voor PABO en sociaal werk studenten.

Ben je geïnteresseerd geraakt in de missie van COLT? Bezoek dan eens hun website! https://www.colt-cambodia.org/

Huisvesting

De studenten die projecten draaien in Phnom Penh en Kampot worden gehuisvest in een appartement of een questhouse. In Siem Reap verblijven de studenten in Victory questhouse. Uitgangspunt is dat je als student een eigen kamer hebt. Een kamer delen mag natuurlijk altijd. Maar het hoeft niet.

NIEUW NIEUW NIEUW: Friends International Organization

In Cambodja wonen duizenden kinderen en jonge mensen op straat. Als daklozen komen ze in aanraking met mensenhandel, prostitutie, drugs, en criminaliteit. Friends International Organization (FIO) zoekt deze kinderen op straat op en plaatst ze in zogenaamde drop-in-centers. In de drop-in-centers probeert FIO  de dakloze kinderen te re-integreren in het normale leven, Dit doen ze de kinderen toegang te geven tot public schools, medische zorg, psychosociale hulpverlening en scholing. Ook bieden de drop-in centers zelf scholing en hulp verlening aan, met als doel re-integratie. 

Voor de minor ISD studenten is er plek op een van de volgende projecten;

 1. Kinderbeschermingstrainingen ontwikkelen (sociaal werk studenten)
 2. Psychosociale hulp geven aan straat kinderen die getraumatiseerd zijn (sociaal werk studenten
 3. Kwaliteitsverbetering van het detox programma voor alcohol en drugsverslaafden. (Sociaal werk studenten)
 4. Ontwikkelen van HIV en aids voorlichtingen aan (ex)-prostituees. (sociaal werk en verpleegkunde studenten)
 5. Meewerken aan 24/7 hotline project voor kinderen die in acuut gevaar zijn op straat (verpleegkunde studenten)
 6. Scholingsprogramma’s op het gebied van Engelse les, computerkunde en techniek verbeteren (educatie, PABO, ICT en techniek studenten)
 7. Trainingen geven in het opzetten van kleine ondernemingen (BMR studenten)

ERCO: Mangrove behoud, ecotoerisme en afvalverwerkingsproject

ERCO is een NGO in het zuidelijk gelegen Kampot, die plek heeft voor studenten die geïnteresseerd zijn in het behoudt van de mangrovegebieden. Wanneer er te veel landsediment tegelijk het bos binnenkomt, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor het ecosysteem van de mangrovegebieden. De oorzaak van de afstervende mangroves  is houtkap, intensieve landbouw, massa toerisme en dumpafval vanuit omringende communities. Mangrove behoudt vereist dus heel veel afstemming met de omringende communities op het gebied van natuurbeheer, circulaire economie en waste management. In dit project ga je samen met de lokale communities oplossingen bedenken om de mangrove gebieden te transformeren tot een ecotoeristisch natuurterrein, waarin ook werkgelegenheid ontstaat voor de dorpelingen

 1. Geven van voorlichtingen over de kwalijke gevolgen van houtkap, landbouw en afval voor de mangroves (communicatie, BMR en educatie studenten)
 2. Een bewustwording campagne opzetten voor de lokale omgeving (BMR, communicatie en educatie studenten)
 3. Meewerken aan ontwerpen van een ecotoeristisch terrein (ruimtelijke ordening studenten)
 4. Marketing van Mangrove ecotoerisme project, fundraising en uitbreidden van ERCO netwerk (Marketing, BMR, en communicatie studenten)
 5. Opleiden van lokale bewoners tot Engels sprekende toergidsen (educatie studenten)
 6. Leren opzetten van small business in relatie tot ecotoerisme in de mangrove gebieden (BMR studenten)
 7. Meewerken aan plastic afvalverwerkingsproject (elektro en civiele techniek studenten, IPO)
 8. Meehelpen met  oplossen van conflicten met omringende communities (BMR studenten)

Wil je meer weten over dit unieke mangrove project? Surf dan ook eens naar de ERCO website. www.ercokp.org

Samenwerking met universiteiten

In de loop der jaren is er via de minor projecten op organische wijze steeds meer samenwerking ontstaan met lokale universiteiten. De minor projecten bieden immers niet alleen ontwikkelingsmogelijkheden voor Windesheim studenten, maar ook voor Cambodjaanse universiteit studenten, die daar stages lopen. Beide student groepen ontmoetten elkaar op de projecten en zijn gaan samen werken. In de projecten wordt samengewerkt met de volgende universiteiten;

1.            Royal University Phnom Penh (RUPP)

2.            CamTech University Phnom Penh

3.            Angkor University Siem Reap

Met twee universiteiten heeft hogeschool Windesheim inmiddels een Memorandum of Understanding getekend (RUPP en CamTech).