Cambodja

druk hier voor beeldmateriaal van de projecten in Cambodja

De projecten van de minor ISD in Cambodja vinden op drie locaties plaats. In-en rondom de hoofdstad Phnom Penh kunnen projecten gedraaid worden op het gebied van onderwijs, sociaal werk, logopedie, verpleegkunde, HRM, communicatie, ruimtelijke ordening, waste management  en ecotoerisme. In Siem Reap kunnen projecten gedraaid worden op het gebied van plastic recycling, BMR, marketing, werktuigbouwkunde, IPO en HRM. In Kampot kunnen projecten gedraaid worden op het gebied van verpleegkunde en de lerarenopleiding scheikunde en wiskunde.  

Wil je een indruk krijgen van alle projecten in Cambodja: klik op de YouTube link:

Stichting COLT

COLT is een community center in Phnom Penh dat als doelstelling heeft kinderen zelfstandiger te maken door educatie en hulpverlening. ‘Echt kind kunnen zijn’’ is het motto van COLT. COLT is inmiddels een begrip in de dorpen rondom de vuilnisbelt van Phnom Penh. Meer dan 200 kinderen uit de regio volgen dagelijks Engelse les en computerkunde, er is een COLT voetbalclub opgericht en speciale outreachende teams geven voorlichtingen aan de dorpelingen over opvoeding, verslaving en hygiëne.
COLT is twee jaar geleden een samenwerkingsverband met de minor ISD aangegaan en hebben behoefte aan PABO, educatie, en sociaal werk studenten voor de volgende projecten;

1.Educatie
COLT biedt een aanvullend lesprogramma. Naast het reguliere onderwijs krijgen kinderen les in muziek, knutselen, ICT, Engels, Khmer en sport. Tevens probeert COLT in overleg met de buurtschool, in te spelen op leer- en ontwikkelingsproblemen, huiswerkbegeleiding en bijles te geven.

2.Tijdelijke- en langdurige opvang
COLT biedt tijdelijk (o.a. crisisopvang) en langdurig onderdak aan kinderen in nood. Naast een veilig onderkomen, krijgen de kinderen goede voeding, onderwijs en wordt er veel aandacht besteed aan gezondheid en hygiëne. Daarnaast wordt middels het opstellen van een familie-actieplan gewerkt aan het re-integratieproces.

3.Casemanagement
COLT bezoekt families in de dorpen van schoolverlaters, zogenaamde ‘’special cases’’. Met deze gezinnen wordt het belang van educatie besproken voor hun kinderen en onderzocht welke factoren ten grondslag liggen aan verzuim.

Ben je geïnteresseerd geraakt in de missie van COLT? Bezoek hun website! https://www.colt-cambodia.org/

Of bekijk deze video: https://www.youtube.com/watch?v=n4jh4xN1BN0

Stichting Dom-Ray

Stichting Dom Ray heeft als doel om kansarme kinderen, jongeren en hun families een beter toekomstperspectief te bieden. Domray streeft ernaar de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken door middel van onderwijs en community development projecten. Om een indruk te krijgen van de projecten is deze facebook pagina wel interessant: www.dom-ray.nl / https://www.facebook.com/stichtingdomray

Stichting Dom-ray kan voor de volgende projecten de hulp van ISD studenten gebruiken:

Project 1: marketing en doorontwikkeling van studiekeuze platform voor middelbare scholieren. Met een team van Cambodjaanse young professionals duik je de lokale gemeenschap in; je bezoekt scholen, NGO’s, en overheden, zowel in de stad als op het platteland, om het studiekeuze platform te promoten. Aan de hand van gebruikerservaring ga je het platform doorontwikkelen en uitbreiden waarvoor je ook nieuwe samenwerkingsverbanden aan zal gaan. Vooral geschikt voor Lerarenopleiding voortgezet onderwijs, HRM, Communicatie en Marketing studenten.

Project 2: opzetten van een verloskunde kliniek en health outreach projecten. Samen met de artsen en verpleegkundigen van Hospital Beyond Boundaries Phnom Penh ga je (curatieve en preventieve) gezondheidszorg aanbieden aan achtergestelde gemeenschappen op het platteland en de buitenwijken van de stad. Je werkt ook mee aan de ontwikkeling van betere pre-, peri- en post-natale zorg en helpt HBB bij het opzetten van hun nieuwe verloskunde praktijk.
Vooral geschikt voor verpleegkunde studenten.

Project 3: opstarten van een voorschool op het platteland. Het CountrySide Education Project biedt onderwijs aan bijna 300 kinderen van schoolgaande leeftijd. De volgende stap is om ook de peuters en kleuters bij het project te betrekken en zo al vroeg hun ontwikkeling gunstig te beïnvloeden. Je gaat meehelpen aan het realiseren van deze voorschool. Je denkt mee over de benodigde faciliteiten en materialen, de inrichting van de nieuwe lokalen, de training van nieuwe medewerkers, het lesprogramma en de begroting en fondswerving. Vooral geschikt voor  PABO en PMKE studenten.

Country site education project (CSEP)

Het Country Side Education Project biedt onderwijs aan bijna 300 kinderen van schoolgaande leeftijd in de provincie Prey Veng. De bedoeling is dat er slaapruimtes, klaslokalen en workshopsruimtes gecreëerd worden. Ook is er slechte watervoorziening en zijn er elektriciteitsproblemen. In 2021 heeft ISD studente Domino Phielix al onderzoek gedaan naar de wettelijke kaders en landeigendom. In 2022 is Nienke begonnen met de eerste ontwerpfase. Jullie gaan verder met alle facetten die te maken hebben met het tot stand komen van een bouwwerk. Van de eerste ontwerpfase tot en met de ingebruikname en exploitatie van het gebouw. Dit project is geschikt voor bouwkunde, techniek en elektrotechniek studenten.

Hospitals Beyond Boundaries

Hospital Beyond Boundaries is een Maleisische NGO. In dit project ga je mee helpen een verloskunde kliniek en health outreach project op te zetten. Samen met de artsen en verpleegkundigen van Hospital Beyond Boundaries Phnom Penh ga je (curatieve en preventieve) gezondheidszorg aanbieden aan achtergestelde gemeenschappen op het platteland en de buitenwijken van de stad. Je werkt ook mee aan de ontwikkeling van betere pre-, peri- en post-natale zorg en helpt HBB bij het opzetten van hun nieuwe verloskunde praktijk. Dit project is vooral geschikt voor verpleegkunde studenten.

Chikara Cambodia

Chikara is een stichting met als doel kansarme kinderen een universitaire studiebeurs geven. Daarnaast ontwikkelt Chikara maatschappelijke projecten die als doel hebben Cambodja duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Chikara betekent ‘’kracht’’. Een krachtiger en duurzamer Cambodja maken is de missie van de oprichters van stichting Chikara Giel Hagelaar en Carina Silfhout. Hun doel: kansarme kinderen een universitaire studiebeurs geven. Op dit moment hebben twaalf Cambodjaanse jongeren een Chikara studie beurs gekregen op het gebied van bouwkunde, techniek, ICT en economie.

Chikara Cambodia is op zoek naar bouw, werktuigbouwkunde, (civiele) techniek, IPO, ruimtelijke ordening en business en marketing studenten voor het opzetten van een plastic recycle fabriek in Siem Reap.

Project 1: Moderniseren en bouwen van een plastic recycle fabriek in Siem Reap

Project 2: Repareren en onderhouden van stilliggende plastic recycle machines

Project 3: Opzetten van een afvalverwerkingssysteem van vele verschillende afvalstromen

Project 4: Ontwikkelen van innovatieve producten van gerecycled plastic

Project 5: afzet markt zoeken voor verkoop van zelf geproduceerde kokosnoot zeep

Project 6: Aanleggen van hydraulische ram pomp systemen in omringende dorpen

Project 7: Ontwikkelen van zonne-energiesystemen in omringende dorpen

Voor meer informatie check de website van Chikara Cambodia. https://www.chikaracambodia.com/

De IBM Skills Academy

Voor studenten die bij Chikara Cambodia aan de slag gaan, is de mogelijkheid om toegang te krijgen tot  de IBM Skills Academy. De IBM skills academy is een online training en vaardigheden programma. Je volgt een bepaalde module die je nodig hebt om jouw projectdoelen te halen en je krijgt toegang tot een digitale coach die je om hulp kunt vragen. Omdat IBM 400,000 medewerkers heeft in 70 landen en wereldleider is op het gebied van technologische kennisontwikkeling kun je vragen stellen op velerlei specifieke gebieden. Afsluitend kun je een assessment op een bepaalde vaardigheid (skill) doen en daar een IBM badge voor krijgen. Die IBM badges kunnen ‘’zachtere’’ vaardigheden zijn als ‘’samenwerken’’, of ‘’lifeskills’’. Maar ook ‘’hardere’’ vaardigheden zoals het vergroten van je kennis op het gebied van ‘’blockchain technologie’’ of ‘’circulaire economie’’. De IBM badges zijn wereldwijd erkend en kun je koppelen aan je LinkedIn pagina. Op deze manier kun je je projectactiviteiten voor de minor ISD in Cambodja dus omzetten in een IBM badge. Niet alleen maakt dat inzichtelijk welke vaardigheden je hebt verbeterd.  Het staat ook goed op je curriculum vitae. 

Star Kampuchea

Star Kampuchea is een mensenrechten organisatie in Cambodja die opkomt voor kwetsbare groepen zoals boeren, vrouwen en minderheidsgroepen. Star Kampuchea organiseert campagnes tegen schending van vrouwenrechten, illegale houtkap, landeigendom. Voor hun projecten zijn ze op zoek naar studenten recht, journalistiek en communicatie.

Ook zoekt Star Kampuchea studenten die geïnteresseerd zijn in management van lokale ecotoerisme projecten. Deze projecten zijn geschikt voor studenten ruimtelijke ordening, BMR, marketing en sociaal ondernemerschap. Dus ben je geïnteresseerd in mensenrechten en ecotoerisme, meldt je dan aan voor dit unieke project!

Meer informatie over het Star Kampuchea mensenrechten project kun je vinden op onderstaande link;

Community Legal Education Center (CLEC)

Khmer Russian hospital Phnom Penh

Het Khmer Russian friendship ziekenhuis in Phnom Penh kent een lange traditie in het samenwerken met buitenlandse vrijwilligers en stagiaires.  Het ziekenhuis biedt medische hulp aan mensen die dat niet kunnen betalen. Het ziekenhuis zoekt verpleegkundigen die de zorg kunnen verbeteren op verschillende afdelingen zoals neurologie, urologie, de kinderafdeling en hart, darm en maagziekten.   

Dus ben je geïnteresseerd in een verpleegkundeproject en zoek je uitdaging in een context van weinig middelen. Meldt je dan aan voor dit unieke project!

Treak Community Center

Vlakbij Siem Reap ligt het Treak Community Center. Het centrum vangt kinderen uit de achterstandswijken van Siem Reap op. De kinderen en hun ouders behoren tot de armste bevolkingsklasse in Cambodja. De meeste inwoners van Treak Community leven van de visserij op het nabijgelegen Tonle Sap meer, het grootste zoetwater meer ter wereld. Velen zijn ongeletterd, vaak ook langere tijd zonder werk, er is gebrekkige watervoorzieningen, hygiëne laat te wensen over en er zijn ook veel psychosociale problemen.Treak community center heeft projecten op het gebied van gezonde voeding, hygiëne en welzijn van kinderen.  Dit project is opgezet door de twee

ISD studenten Anouk Booijink en Danique Hanekamp. Ze hebben een Cambodjaanse schijf van vijf ontwikkelt, met als doelstelling om Cambodjaanse kinderen en hun families bewust te maken van het belang van gezonde voeding. Dit ga je doen door een gezonde voeding shop op te zetten, workshops te ontwikkelen en contacten met ouders over dit thema te leggen. Daarnaast geef je ook een uur per dag Engelse les aan de Treak kinderen.

Deze projectorganisatie is geschikt voor sociaal werk en verpleegkunde studenten.    

Voor meer informatie over dit project: https://treakcommunitycentre.org/

Sonya Kill Memorial Hospital

Dit ziekenhuis ligt in Kampot, het tropische en paradijselijke zuiden van Cambodja. Het begon allemaal toen Dr. Kill en zijn gezin hoorden van het acute lijden en onnodige sterfte van kinderen in Zuid-Cambodja. Ze besloten een ziekenhuis te bouwen in samenwerking met de Missionary Childhood Germany (Kindermissionswerk ‘Die Sternsinger’). Een persoonlijke reden om deze tragedie aan te pakken was er ook. Hun dochter Sonja overleed in een tragisch ongeval en wordt herdacht door middel van dit ziekenhuis.

Het Sonja Kill Memorial Hospital is een liefdadigheidsziekenhuis dat is gebouwd met de visie om de gezondheidssituatie van Cambodjanen, met name kinderen en aanstaande moeders, te verbeteren, ongeacht hun vermogen om te betalen. Het ziekenhuis heeft behalve patiënt afdelingen, een eerste hulpafdeling, een ambulance, een radiologie afdeling, een bevallingsafdeling en een kinderafdeling. Het ziekenhuis is op dit moment vooral op zoek naar studenten verpleegkunde die kunnen werken op de bevalling- en kinderafdeling.

Je verblijft met andere internationale verpleegkundigen op het ziekenhuisterrein. Omdat het project vier uur rijden van Phnom Penh is, is de kans aanwezig dat je er alleen of met zijn tweeën moet verblijven. Misschien een doekje voor het bloeden. Je woont wel in de mooiste omgeving van Cambodja, op vaarstand van de witte stranden van Koh Rong en Rabbit Island.

Wil je meer weten over dit project? Check dan de website!
https://skmh.org/

Of bekijk de video.

National Borei for Special Need Children

In Phnom Penh ligt het Nationale Opvanghuis voor Lichamelijk en Geestelijk Gehandicapte Kinderen. Behalve gehandicapte kinderen wonen hier ook kinderen met HIV/AIDs, autisme en kinderen die zwaar ondervoed zijn. Het was niet gemakkelijk om toegang te krijgen tot deze zwaar onder toezicht staande staatsorganisatie. Na een zorgvuldige procedure van een jaar is het centrum echter een samenwerkingsverband aangegaan met de minor ISD.

De zogenaamde ‘’special need kinderen’’ in dit centrum zijn na hun geboorte achtergelaten door hun ouders bij het ziekenhuis. Dit heeft te maken met geldgebrek en schaamte in de Cambodjaanse cultuur. Het ziekenhuis meldt deze kinderen vervolgens aan bij het gehandicapten centrum, nadat uitvoerig is onderzocht of ze niet in de gemeenschap opgevangen kunnen worden.  Op dit moment wonen er ruim 100 kinderen op het terrein.

De gehandicapteninstelling is geschikt voor sociaal werk, logopedie, verpleegkunde en PMT studenten en hebben vijf projecten waar ISD studenten kunnen werken:

Ben je geïnteresseerd geraakt in dit project. Bekijk dan deze video!

Khmer Institute of Technology (KIT)

In Kirirom ligt het Khmer Institute of Technology. Het instituut richt zich op duurzaam bouwen, technologische innovaties en ecotoerisme. Op de universiteit zitten voornamelijk Cambodjaanse en Japanse studenten die samen wicked issues oplossen.

De minor ISD heeft de unieke mogelijkheid gekregen om te participeren in deze projecten. Voorwaarde is dat je begaan met techniek, een bedrijfsmatige insteek hebt en het leuk vind om samen te werken met andere studenten.

Een andere voorwaarde is ook dat je het leuk vind om buitenaf te wonen. Het instituut ligt op twee uur rijden van Phnom Penh en is gelegen in het Kirirom national park. Je slaapt dus op de campus van deze universiteit samen met twee honderd andere studente. Wel kun je met een fiets of een motodop naar het nabijgelegen dorp Treng Trayeng.  

Deze plek is zeer geschikt voor studenten (werktuig)bouwkunde en ruimtelijke ordening. Wel moet je een passie hebben voor ecotoerisme en technologische innovaties.

In dit unieke project wordt je begeleidt door dr. Sothy Khieng, die vice-president van dit instituut is en een passie heeft voor ecologie, sociaal ondernemerschap en technische innovaties. Sothy Khieng is in Nederland gepromoveerd en heeft vijf jaar lang op de Vrije Universiteit gewerkt. Het is dankzij zijn loyaliteit naar Nederland dat we hier aan de slag mogen als minor ISD.

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende projectplek? Check dan de website! https://kit.edu.kh/

Huisvesting

De projecten in Phnom Penh zijn gehuisvest in TAT questhouse, waar je met z’n tweeën een kamer deelt.  Je krijgt drie maaltijden per dag en woont daar samen met veel andere internationale studenten. Je doet dus veel leuke contacten op en eet gezamenlijk.

De projecten in Siem Reap zijn gehuisvest in Victory questhouse, waar je met zijn tweeën een kamer deelt. Je krijgt ontbijt, maar zult zelf voor lunch en avondeten moeten zorgen. Wel mag je gebruik maken van het zwembad en krijg je een fiets.  Ook hier overnachten veel internationale studenten die stages en onderzoek doen.  

Samenwerking met universiteiten

Studenten die projecten draaien bij Colt Cambodia werken samen met studenten van de Royal Universiteit Phnom Penh (RUPP). Ook ga je een workshop verzorgen op de universiteit.

Studenten die projecten draaien voor Chikara Cambodia werken samen met studenten van de Angkor Universiteit in Siem Reap. Ook ga je een workshop verzorgen op de universiteit.

Taal en cultuurlessen

Studenten in de Cambodja projecten werken vier dagen per week voor hun opdrachtgever. Een dag in de week wordt vrijgesteld voor het volgen van Khmer taal en cultuur lessen.