Roemenië

Roemenië is ons nieuwste projectland. De landencoordinator is Chiel van Dijk.

We zitten in de regio Isai. Dit is vlakbij de grens met Moldavië.

Isai is een grote stad met 5 universiteiten.  Het is de culturele hoofdstuk van de provincie Moldavië en de tweede stad van Roemenië.  Het land Roemenië is lid van de EU. Volgens de VN is het verschil tussen arm en rijk erg groot.  Er is veel armoede onder specifieke bevolkingsgroepen zoals de Roma’s,  ouderen en gehandicapten.   Er zijn veel projecten in deze regio.  Sommige zijn opgezet door Nederlandse die na de dictatuur van Ceaușescu naar Roemenië gingen om specifieke bevolkingsgroepen te ondersteunen. De projecten zijn vooral gericht op het ondersteunen van achtergestelde bevolkingsgroepen.  In dit deel van Roemenië is het openbaar vervoer uitstekend.  Er is een vaste treinverbinding tussen Boekarest en Isai.  

Project 1 Asociaţia  Bethania. 

Achtergrond informatie over de stichting op de website https://www.asociatiabetania.ro/nl/sbn/ Ook deze stichting is begin jaren 90 opgericht door André Muit.  De stichting heeft een veelheid aan projecten:

1.           Dagopvang LVB

2.           Opvang slachtoffer mensenhandel

3.           Revalidatiehuis

4.           Een school voor kinderen met beperking

5.           Kamertraining jongeren

6.           Hulp aan Roma’s

7.           Het geven van studiebeurzen aan kinderen

Sommige activiteiten worden vergoed door de overheid en ze hebben een eigen geitenboerderij en een kunststof kozijnen fabriek waarbij de inkomsten besteed worden aan de projectdoelen.  Kort gezegd komt het erop neer dat alles wat kwetsbaar is, hoort bij de doelgroep van deze stichting.  Deze doelgroep werkt ook bij de eigen ondernemingen.  De stichting heeft ervaring met het begeleiden van studenten.

Huisvesting zou gerealiseerd kunnen worden via een eigen hotel.  De kosten zouden circa 200 euro per student per maand bedragen. Allerlei studenten kunnen hier geplaatst worden, aangezien de stichting in de breedte ondersteuning kan gebruiken. 

In de ouderenzorg ontbreekt er onvoldoende kennis van dementie en CVA.  Er is dringend behoefte aan scholing van het personeel. Daarnaast zoekt men studenten met een financiële achtergrond om de continuïteit van de stichting te waarborgen en het opzetten van small business.

De stichting wil haar logistieke processen op  orde brengen. Daarnaast heeft de stichting een geitenboerderij verworven en willen ze dit exploiteren met mensen die een afstand hebben op de arbeidsmarkt.

Project 2:  Fight for Freedom in Suceava

Fightforfreedom (FFF) is in 2019 gestart en is dus een relatief jonge organisatie. Founding father is George die in de gevangenis dit concept heeft uitgewerkt.  Roemenië heeft een recidive percentage van 75 procent binnen 2 jaar.  George wil door middel van projecten dit percentage naar beneden halen door specifieke projecten voor ex gedetineerde in oude boerderij gebouwen.  Naast dit project heeft George in een korte tijd ook andere programma opgezet die gericht zijn op preventie van crimineel gedrag: voedselpakketten, specifieke ondersteuning voor Roma’s.

Na de oorlog in Oekraïne heeft de stichting ook ander werk op zich genomen.  Het Orphan huis is hier wel een duidelijk voorbeeld van waarbij 75 kinderen met begeleiders (kunnen ouders zijn of professionele begeleiders) voor één maand gehuisvest kunnen worden om tot rust te komen in verschillende lokaties in Suceava.  Tijdens deze periode is men vooral gericht op de Rust Reinheid en Regelmaat principe.  De kinderen komen of uit de Odessa regio of uit de Ghersom regio.  Drijvende kracht hier is Roksolana Kravchenko, een Oekraïense die ruim 15 jaar in de USA woont.  Da arnaast worden allerlei voedsel pakketten verstrekt aan de Oekraïers.  Ze overwegen hun activiteiten uit te breiden naar de staatsgevangenis in Tirana.

De stichting kan input van verschillende soorten studenten gebruiken.

Voor het half-way house (ex – gedetineerden) is de vraag vooral gericht op fundraising, social media en ondersteunen staff en ex gedetineerden in het zoeken van werk en activiteiten

Voor het project met de Oekraïense kinderen is vooral behoefte aan ondersteuning van de staf (omgaan met PTSS) en ontwerpen van activiteiten en programma voor deze getraumatiseerde kinderen.  

Voor de voedselpakketten onder de doelgroep Roma’s zijn logistiek studenten zeer nodig.  Daarnaast is het ook van belang om de doelgroep meer te betrekken bij de uitvoering van dit project.

Toekomst

De verwachting is dat er meer projecten komen en dat je als studenten op verschillende projecten wordt ingezet.  Daarnaast hebben we contacten met de Cuza universiteit van Isai en onderzoeken we of studenten van beide hogescholen kunnen samenwerken in de projecten.