Aanmelding

Heb je interesse in de minor ISD? Verzamel dan eerst informatie over de verschillende projecten. Bezoek de ISD voorlichtingen (zie hiervoor voorlichtingen). Deze voorlichtingen vinden vaak enkele weken na de start van het semester plaats. Lees de beschrijvingen op deze site, vraag info aan de landencoördinator, praat met docenten van je opleiding die verantwoordelijk zijn voor begeleiding van ISD-studenten, neem contact op met studenten die er al geweest zijn en bezoek de informatie – avonden.
Vraag ook advies aan je studiebegeleider. Wat vindt hij / zij ervan dat je deze minor wil gaan volgen? En mocht je er niet uitkomen neem dan contact op met de minorcoördinator Peter Smid, P.Smid@windesheim.nl
Het kan zijn dat je na de voorlichtingen nog specifieke vragen over een project hebt. Je kunt dan het beste contact opnemen met de landencoördinator:

  • Eric Gouma (Suriname): E.J.Gouma@windesheim.nl
  • Geert Holwerda (Gambia): gt.holwerda@windesheim.nl
  • Jannie Lensen (Bali): j.lensen-botter@windesheim.nl
  • Helen Bosch (Zuid-Afrika): hf.bosch-leertouwer@windesheim.nl
  • John ter Horst (Cambodja): G.ter.horst@windesheim.nl
  • Frieda van Brug (Uganda): f.van.brug@windesheim.nl
  • Peter Smid (Panama): P.Smid@windesheim.nl

    Wanneer je algemene vragen hebt over de minor kun je het beste contact opnemen met de minorcoördinator: Peter Smid: P.Smid@windesheim.nl

Uiteindelijk maak je een top 3 van projectenlanden. Het kan voorkomen dat we niet je eerste keus kunnen volgen. Dit is afhankelijk van de instroom en expertise in een bepaald project.

Brief
Ben je enthousiast? Is het wat voor jou? Dan kun je jezelf aanmelden. Dit doe je door een sollicitatiebrief te schrijven. In deze brief verwoord je je motivatie en geef je aan waarom je denkt dat jij hiervoor geschikt bent. Geef duidelijk aan waarom een bepaald project en land jou aanspreekt! Geef in je brief ook het project of land van je 2e en 3e keuze aan. Houd er rekening mee dat je in sommige landen soms aan meerdere projecten kunt werken. Met uitzondering van de projecten in Suriname schrijf je deze brief plus CV in het Engels. Wat wij ook vragen is een positief advies van je studiebegeleider. De brief met CV en het advies van je studiebegeleider stuur je naar de mailbox van de minor: minor-ISD@windesheim.nl

Er vindt geen registratie plaats in het windesheim systeem Mobility Online.
In je brief moet duidelijk zijn voor welke periode jij kiest: september – januari of februari-juni.
De brieven moeten voor 1 april of 1 oktober bij ons binnen zijn. Weet je al zeker dat je de minor wilt volgen? Meld je dan eerder aan! Hoe sneller wij weten dat je mee wilt hoe eerder wij jou een advies kunnen geven.

Gesprek
Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek. Tenzij je naar Suriname wil, worden deze gesprekken in het Engels gevoerd. De landencoördinator of een docent die goed op de hoogte is van het project voert met jou het gesprek.
Dit interview duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. In dit gesprek bespreken we je motivatie, je verwachtingen en visie op samenwerking en culturen. Op basis van dit gesprek bepalen we of je geschikt bent om de minor te volgen. Bij geschiktheid plaatst de landencoordinator jou in een project van het desbetreffende land. Deze stelt uiteindelijk de definitieve groep vast. Dit gebeurt meestal rond 1 mei (voor semester 1) en rond 1 november (voor semester 2).
Pas nadat je te horen hebt gekregen dat je geplaatst kan worden, is het noodzakelijk dat je bij de minorinschrijving de minor ISD kiest.

KOM studenten
Ben je geen student van Windesheim? Dan gelden in principe dezelfde regels voor wat betreft de aanmelding als bij Windesheim studenten. We hebben veel positieve ervaring met kies op maatstudenten. Bij KOM studenten is het van belang om tijdig de procedure van aanmelding te doorlopen. Mocht je meer informatie willen hebben dan kan je het beste contact opnemen met de minorcoordinator: Peter Smid, P.Smid@windesheim.nl
Nadat je te horen hebt gekregen dat je geplaatst kan worden, moet jij je via Kies op Maat aanmelden. Zie hiervoor: https://www.kiesopmaat.nl/modules/chw/SBET/134804/

Van belang is dat de leerovereenkomst tijdig in ons bezit is, zodat je als kies op maat student toegang kan krijgen tot de Windesheim systemen.

Code of Conduct

Studenten die toegelaten zijn tot de minor moeten de code of conduct ondertekenen. Hieronder zie je het document: